Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahenta dzięki Coface?

Niewątpliwie podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest płynność finansowa. Czynnik ten decyduje, o tym czy firma jest w stanie pokrywać bieżące zobowiązania, do których należą między innymi wynagrodzenia dla pracowników czy zakup towarów bądź usług niezbędnych do wykonywania pracy. Nierzadko właściciele działalności gospodarczych mierzą się z niewypłacalnością kontrahenta. W większości przypadków prowadzi to do zachwiania, a nawet całkowitej utraty płynności finansowej. Nie da się ukryć, iż zatory płatnicze są poważnym niebezpieczeństwem dla firm, gdyż mogą skutkować bankructwem. Jak zatem zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością partnera biznesowego? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Weryfikacja kontrahenta

Kluczowym krokiem w celu zabezpieczenia firmy przed niewypłacalnością kontrahenta jest jego weryfikacja. Choć może to wydawać się banalne – jest podstawą. W natłoku emocji związanych z nawiązaniem współpracy z nowym partnerem biznesowym nietrudno jest popełnić błąd, którego skutki zwykle są opłakane. Zarówno duże, jak i małe czy średnie przedsiębiorstwa latami borykają się z egzekwowaniem należności.

W pierwszej kolejności warto zasięgnąć porady w Internecie – przejrzeć stronę internetową, profile społecznościowe kontrahenta czy po prostu przeczytać opinie innych współpracowników. Bez wątpienia może nam to dużo podpowiedzieć. W momencie, gdy zauważymy coś niepokojącego, pamiętajmy, by poruszyć tę kwestię podczas rozmowy z potencjalnym partnerem biznesowym.

Co więcej, istnieje możliwość weryfikacji kontrahenta poprzez ogólnodostępne dane. Warto sprawdzić, czy nasz przyszły partner biznesowy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. Możemy także skorzystać z Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Oprócz tego dobrze zasięgnąć informacji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), gdzie zgromadzone zostały wszystkie podstawowe dane na temat przedsiębiorstwa. Dużo podpowie nam rejestr REGON, który stanowi źródło informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w naszym kraju.

Źródło: Materiał partnerski

Sporządzenie pisemnej umowy

Umowa pomiędzy kontrahentem a przedsiębiorstwem jest niezwykle istotna. Co prawda, polskie prawo dopuszcza zawarcie porozumienia w formie ustnej, niemniej jednak umowa na piśmie stanowi solidne zabezpieczenie w sytuacji braku płatności. Dokument może przydać się w drodze podstępowania sądowego, o ile takie będzie konieczne.

Bezwzględnie należy zadbać o to, aby umowa na piśmie była przejrzysta oraz zawierała informacje, tj. dokładne określenie podmiotu podlegającego porozumieniu, termin wypłacenia zobowiązania i forma płatności, warunki odstąpienia od umowy, ustalenie sądu właściwego do rozstrzygania wszelkich sporów. Na końcu powinien znaleźć się klauzula, która jednocześnie wskazuje na to, że obydwie strony zapoznały się z treścią umowy i akceptują warunki w niej zawarte.

Aby zyskać niepodważalny dokument warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, choć oczywiście nie jest to obowiązkowe. Taką umowę możemy przygotować także sami, co i tak stanowi spore zabezpieczenie podczas rozprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.

umowa
Źródło: Materiał partnerski

Monitorowanie płatności

Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż towarów bądź usług z odroczonym terminem płatności. Niewątpliwie wiąże się to ze sporym ryzykiem w związku z niewypłacalnością partnera biznesowego. Monitoring płatności to działanie prewencyjne, które pozwala na zminimalizowanie strat związanych z ewentualnym nieodzyskaniem należności. Polega to na ciągłej kontroli zalegających faktur, których termin płatności nieubłaganie się zbliża.

W takiej sytuacji do partnera biznesowego wysyłany jest SMS lub e-mail z przypomnieniem. Bez wątpienia pozwala to utrzymać przyjazne relacje ze współpracownikiem. Dodatkowo, gdy zauważymy coś niepokojącego, w odpowiednim czasie będziemy mogli podjąć działania, które uchronią naszą firmę przed zatorami finansowymi. Trzeba mieć na uwadze, iż w takich sytuacjach przedsiębiorca musi być konsekwentny w działaniach – inaczej nie przyniosą one żadnego skutku.

Ubezpieczenie należności handlowych

W celu zabezpieczenia swojego przedsiębiorstwa przed stratami związanymi z niewypłacalnością kontrahenta zawsze możemy zdecydować się na ubezpieczenie należności.

Na czym polega ubezpieczenie należności? To nic innego, jak objęcie ochroną ubezpieczeniową płatności odroczonej na fakturze. W razie, gdy partner biznesowy będzie miał problemy z uregulowaniem zobowiązania dochodzi do wypłaty odszkodowania. Jest to ważne, szczególnie jeśli Bezsprzecznie pozwala to zachować płynność finansową, a tym samym przyczynia się do wyeliminowania zatorów płatniczych. Można więc śmiało stwierdzić, iż jest to najskuteczniejsza ochrona w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta.

Wśród rozmaitych ofert ubezpieczeniowych na szczególną uwagę zasługuje firma Coface. Zapewnia ona kompleksową ochronę należności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw. Niekwestionowaną zaletą COFACE jest elastyczne podejście do Klienta. Ogólne warunki ubezpieczenia należności dostosowane są do wymogów danej branży, jak i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz samej polisy ubezpieczeniowej COFACE zapewnia także stały monitoring partnerów biznesowych. W momencie, gdy mają oni trudności finansowe, ubezpieczyciel pomoże wdrożyć odpowiednie kroki, by całkowicie wykluczyć straty.

Wysokość wypłaty odszkodowania jest zależna od ustalonego limitu kredytowego podczas podpisywania umowy ubezpieczenia należności. Nawiązanie współpracy z COFACE niesie za sobą szereg korzyści. Nade wszystko przedsiębiorstwo chronione jest przed nieprzewidzianymi zmianami, a także zwiększa się jego wiarygodność oraz prestiż. Wzrost obrotów w wyniku współpracy z rzetelnymi kontrahentami niewątpliwie przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz umocnienia jego pozycji na rynku pracy.

Podsumowanie

Brak terminowych płatności to ogromny problem, z którym zmaga się wielu przedsiębiorców. Bez wątpienia stanowi to poważne zagrożenie dla działalności gospodarczej. Zatory płatnicze są jednym z najczęstszych powodów upadłości oraz bankructwa firm. Nawiązując współpracę z nieznanymi dotąd kontrahentami bez wahania warto się zabezpieczyć.

W pierwszej kolejności należy wdrożyć działania prewencyjne, tj. weryfikacja potencjalnego współpracownika. Kolejnym, równie istotnym krokiem jest sporządzenie pisemnej umowy. Dokument ten stanowi spore zabezpieczenie podczas dochodzenia należności. Po nawiązaniu współpracy nie bez znaczenia jest stała kontrola płatności. Warto zdecydować się także na ubezpieczenie należności handlowych. W sytuacji, gdy Klient będzie miał trudności ze spłatą zobowiązania, na rzecz poszkodowanego następuje wypłata odszkodowania. Dzięki temu firma może zachować płynność finansową, a tym samym nadal dobrze prosperować na rynku.