Warunki i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli masz długi, których nie jesteś w stanie spłacić, nawet jeżeli są to pokaźne długi, musisz wiedzieć, że nie grozi Ci pozbawienie wolności. Wiele osób błędnie uważa, że za niezapłacone wierzytelności trafia się do więzienia. Nic bardziej mylnego! Gdy długi nie powstały w wyniku oszustwa, mataczenia lub kradzieży, możesz być spokojny. Złóż wniosek o upadłość konsumencką i rozpocznij proces umarzania długów!

Co to jest upadłość konsumencka i kto z niej może skorzystać?

Upadłość, o której mowa, tak jak sama nazwa wskazuje dotyczy osób fizycznych, które nie mogą spłacić:
-kredytów hipotecznych
-długów zaciągniętych na konsumpcję
-długów powstałych w wyniku kosztownych operacji
-innych zobowiązań, które osoba fizyczna nie może po prostu spłacić

Upadłość może być ogłoszona dla osób fizycznych, które spełniają następujące warunki:

1.Nie mogą uregulować swoich zobowiązań względem wierzycieli przez co najmniej 3 miesiące, następujące po sobie.
2.Nowelizacja ustawy w 2020 roku nie przekreśla, tak jak dotychczas osób, które celowo lub w sposób nieprzemyślany doprowadziły do niewypłacalności. Sądy rozpatrują też wnioski o upadłość, tych, którzy doprowadzili do zadłużenia przez lekkomyślność.
3.Upadłość konsumencka jest postępowaniem przeznaczonym dla osób, które:
-nie prowadzą działalności gospodarczej (od tej reguły jest wyjątek, o czym poniżej)
-nie są w żadnej spółce

UWAGA: Wniosek do sądu o upadłość konsumencką może zgłosić zarówno wierzyciel, jak i dłużnik!

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką – w tej sytuacji nie będzie to możliwe!

Niemożliwe będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy:
-jako dłużnik jesteś akcjonariuszem lub komandytariuszem, który odpowiada również za długi spółki
-gdy w przeciągu ostatnich 10 lat ogłosiłeś już upadłość konsumencką, a część długów lub całość długów została umorzona
-jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat uchylałeś się od spłacania długów wierzycielom, działając na ich szkodę (kiedy przepisałeś nieruchomość lub majątek na inną osobę, chcąc uniknąć płacenia wierzytelności)
Zastanawiasz się, jak ogłosić upadłość konsumencką? Przejdź do następnego akapitu i przeczytaj, w jaki sposób odbywa się cała procedura!

UWAGA: Nowelizacja przepisów zezwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą!

Ogłaszamy upadłość konsumencką – krok po kroku

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu. Gotowe formularze znajdują się na niektórych stronach sądowych, ale ze względu na to, że wiele osób obawia się, że pominie jakieś istotne kwestie, korzysta z usług prawnika lub kancelarii prawniczej – warto tu postawić na kancelarię, która ma specjalistów upadłościowych. Złożenie wniosku jest płatne i kosztuje 30 złotych. Jeśli decydujesz się na usługi prawnika, który nie tylko wystosuje wniosek do sądu, ale i będzie Twoim pełnomocnikiem w sądzie, koszty współpracy ustalane są indywidualnie. Do wniosku lub na wezwanie sądu trzeba też przedstawić dowody, na przykład:
-wypowiedzenie umowy o pracę, które doprowadziło do braku Twojej wypłacalności
-rachunki w związku z kosztownym leczeniem lub rehabilitacją
-udokumentowanie zmiany sytuacji rodzinnej (akty zgonu, np. współmałżonka, trwała niepełnosprawność, itp.)

Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać:

1.Szczegółowe informacje na temat posiadanego majątku:
-lokaty
-oszczędności pozabankowe
-stan konta bankowego

UWAGA: Jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i małżonków obowiązuje wspólnota majątkowa, to wówczas należy wykazać także majątek współmałżonka.

2.Wykaz majątku z szacunkową wyceną – tutaj sąd może powołać biegłego, jeśli istnieją przesłanki o tym, że wartość majątku może być celowo zaniżona.
3.Listę wierzycieli wraz z informacjami na temat tych długów.
4.Dokumentację potwierdzającą istnienie długów: wypowiedzenie umów kredytowych, a także wyżej wspomniane wypowiedzenie umowy o pracę lub istniejącą umowę o pracę, czy też dokument potwierdzający brak dochodów.

UWAGA: Od 2021 roku osoba, która chce ogłosić upadłość nie musi podawać powodów niewypłacalności, jednak jest to jeden z martwych przepisów, ponieważ wiadomym jest, że sąd ma prawo zapytać o powód niewypłacalności. Odmowa odpowiedzi odnośnie przyczyny, może skutkować niekorzystnym wyrokiem – brakiem umorzenia części lub całości długów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką bez podawania przyczyny niewypłacalności? Każdy może to zrobić, jednak wiedz, że takie działanie będzie prawdopodobnie skazane na porażkę!

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – co dalej?

Mimo, iż Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został przyjęty, a część lub całość długów została umorzona, musisz wiedzieć, że od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, obowiązują Cię pewne ograniczenia, takie jak:
-nie możesz ogłosić kolejnej upadłości konsumenckiej w przeciągu kolejnych 10 lat
-sąd może zakazać Ci prowadzenia działalności gospodarczej od 3 do 10 lat, w zależności od Twojej sytuacji
-jeśli sąd nie zakazał Ci prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas możesz ją założyć, ale zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe
Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Podczas postępowania upadłościowego następuje:
-licytacja Twojego majątku (spieniężeniu nie podlegają niezbędne sprzęty użytku domowego oraz sprzęt rehabilitacyjny – jeśli sąd nakaże licytację sprzętu medycznego, konieczne będzie odwołanie się)
-masz ograniczony dostęp do swoich pieniędzy: wynagrodzenia, lokat, oszczędności bankowych
-nie możesz samodzielnie zarządzać majątkiem ani też brać kredytów oraz pożyczek
-czasami będziesz musiał opuścić swoje mieszkanie lub dom, ponieważ zostaną one zlicytowane (na ten cel dostaniesz środki ze sprzedaży lokum, a część pieniędzy ze sprzedaży trafi do Twoich wierzycieli)

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy raczej…straty?

Każde wyjście z długów jest Twoim sukcesem. Pomimo spadku stopy życiowej, wychodzenie z długów daje olbrzymi komfort psychiczny. Nie musisz obawiać się wierzycieli, ponieważ sąd ustala dogodny dla Ciebie plan spłat, oznaczający, że poprzednie wierzytelności wygasają. W rzeczywistości bardzo rzadko dochodzi do całkowitego umorzenia długów, ponieważ tylko osoba z zerowym dochodem i w bardzo ciężkiej sytuacji może liczyć na takie rozwiązanie. Pamiętaj jedynie, aby we wniosku wykazać swój realną wartość majątkową – mataczenie i ukrywanie majątku, sąd traktuje jako celowe działanie na szkodę wierzycieli, a Ty zamykasz sobie takim działaniem drogę do uzyskania korzystnego planu spłaty rat.

Najgorsza sytuacja może pojawić się wtedy, gdy pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nadal dysponujesz finansami w sposób lekkomyślny i nieostrożny. Dla takich powracających z wnioskiem upadłościowym osób, sąd może wydać zakaz dożywotniego prowadzenia działalności gospodarczej: jeśli upadłość została ogłoszona dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarcza. Jeżeli będziesz ostrożnie dysponował majątkiem i trzymał się planu spłaty rat ustalonych przez sąd, możesz spać spokojnie i powoli budować swoją przyszłość.