Dlaczego warto skorzystać z korekty tłumaczenia przez native speakera

Tłumaczenie tekstu to tylko jeden z kilku etapów pracy realizowanej przez tłumacza. Po przetłumaczeniu powierzonego mu tekstu, następuje proces jego korekty. Polega ona na uważnym przeczytaniu tekstu, najlepiej kilkukrotnie, sprawdzeniu poprawności językowej i brzmienia tekstu. Taka korekta może być wykonana samodzielnie przez tłumacza, który zajmował się przekładem tekstu, przez innego tłumacza, lub też przez native speakera.

Wydawałoby się, że przetłumaczenie tekstu przez profesjonalnego tłumacza dokonującego autokorekty wystarcza, jednak zawsze istnieje ryzyko wystąpienia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy merytorycznych. Zdarza się, że nawet kilkukrotne sprawdzenie samodzielnie przetłumaczonego tekstu nie wystarczy. Dobrze jest wtedy skorzystać z usług korektora. Istnieją pewne rodzaje tłumaczeń, przy których najlepiej sprawdza się korekta native speakera, można z nich skorzystać na przykład tutaj https://dogadamycie.pl/blog/tlumaczenie-tekstu-z-korekta-native-speakera/?utm_source=referral&utm_medium=seo.

Kim jest native speaker?

Native speaker to osoba, dla której dany język jest językiem ojczystym np. Niemiec jest native speakerem niemieckiego, Polak – polskiego. Najważniejsze cechy, które wyróżniają native speakera to przyswojenie przez niego języka we wczesnym dzieciństwie, posiadanie intuicyjnej znajomości tego języka, umiejętność prowadzenia swobodnej i spontanicznej rozmowy na każdy temat, a także przynależność do określonej społeczności językowej i brak obcego akcentu.

Czym wyróżnia się korekta wykonana przez native speakera?

Odpowiadając na pytanie, kiedy należy zwrócić się do native speakera, należy zastanowić się, czym wyróżnia się wykonana przez niego korekta. W terminologii związanej z przekładem wyróżnia się tzw. ekwiwalencje tłumaczeniowe, a więc tzw. relację między tekstem złożonym do tłumaczenia, a tekstem przetłumaczonym. Wyróżniamy ekwiwalencję formalną i dynamiczną. O ekwiwalencji formalnej mówimy wtedy, gdy przetłumaczony tekst możliwie jak najbliżej trzyma się tekstu przedłożonego do tłumaczenia. Kiedy natomiast tekst przetłumaczony zmieniany jest tak, by stał się bliższy realiom języka, na który się go tłumaczy, mówi się o ekwiwalencji dynamicznej. Przykładem może być tekst mówiący o serwisie aukcji internetowych. Załóżmy, że tekst był tłumaczony z języka angielskiego, w którym przykładem był eBay. Przy zachowaniu ekwiwalencji formalnej w tekście przetłumaczonym pozostanie serwis eBay, natomiast w tekście przetłumaczonym z zachowaniem ekwiwalencji dynamicznej przykładem może być nasz rodzimy serwis – allegro, ponieważ będzie bliższy kulturowo mieszkańcowi Polski. Korzystając z korekty native speakera zachowamy wysoką ekwiwalencję dynamiczną i naturalność tekstu.

korekta tłumaczeń
Foto: Adobe Stock. Materiał partnerski

Na czym polega korekta native speakera?

Korekta native speakera polega na tym, że modyfikuje on tekst w taki sposób, aby ten brzmiał jak najbardziej naturalnie. Zamieniając elementy, które mogą być obce lub niezrozumiałe dla czytelnika obcojęzycznego na elementy mu znane. Poprawia płynność językową i wprowadza pewne struktury gramatyczne, które zostałyby naturalnie użyte przez rodzimego mówcę. Poprawia tekst w taki sposób, aby tłumaczenie czytało się jakby było napisane przez rodzimego mówcę języka, sprawdź ofertę tego rodzaju tłumaczeń tutaj https://dogadamycie.pl/nasze-uslugi/korekta-tekstu/?utm_source=referral&utm_medium=seo.

Korekta native speakera, a różne rodzaje tłumaczeń

Jeśli zależy nam na tym, aby przetłumaczony tekst nie tylko przekazywał odbiorcy obcojęzycznemu daną treść, ale wywierał też na nim w jak największym stopniu pożądany przez nas efekt, warto skorzystać z korekty native speakera. Korektę native speakera warto wziąć pod uwagę w przypadku treści reklamowych, takich jak oferty firm, strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, treści marketingowe, hasła reklamowe. Dobrze jest również skorzystać z takiej korekty, gdy zamierzamy publikować treści na rynkach zagranicznych. Jeśli rozważa się więc którykolwiek z wymienionych rodzajów tłumaczenia, naprawdę warto zastanowić się nad korektą ze strony native speakera. Warto skorzystać z usług biura oferującego tłumaczenia online dogadamycie.pl. Być może nieco podniesie to koszty, ale na pewno pomoże zrealizować nasz cel.