Obsługa kadrowo-płacowa od strony praktycznej.

Obsługa kadrowo-płacowa jest nieodzowną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Zatrudnianie pracowników i przetwarzanie rozliczeń finansowych wiąże się z szeregiem skomplikowanych procedur, których prawidłowy przebieg warunkuje odpowiednie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa odpowiada za kulturę pracy w firmie oraz za jej sytuację prawno-finansową, co przekłada się na efektywność i legalność jej działań. Brak takiej obsługi może nas więc sporo kosztować.

Jak wygląda w praktyce obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowa polega na organizacji wszystkich działań związanych z zarządzaniem personelem, co w praktyce oznacza m.in. ustalanie polityki kadrowej, sporządzanie umów pracowniczych, ewidencjonowanie czasu pracy, prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych, obsługę pracowniczych programów kapitałowych oraz koordynację szkoleń BHP.

Specjaliści z BPION podkreślają, że obsługa płac natomiast obejmuje takie zadania, jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przetwarzanie transakcji, wyliczanie wynagrodzeń, wycenianie aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań i prognoz finansowych, a także składanie deklaracji podatkowych i reprezentowanie firmy przed urzędami.

obsługa kadr i płac
Źródło: Materiał partnera

Zarówno obsługa kadrowa, jak i obsługa płacowa, leżą w kompetencji specjalistów z tego zakresu, których kwalifikacje potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Tylko takie osoby są na tyle rzetelne i odpowiedzialne, by zagwarantować prawidłowy przebieg wszystkich wymienionych wyżej kwestii.

A jak wygląda zdalna obsługa kadrowo-płacowa?

Zdalna obsługa kadrowo-płacowa nie różni się zbytnio od tradycyjnej księgowości i HR realizowanych w formie stacjonarnej. W obu przypadkach mamy do czynienia z cyfrowym obiegiem dokumentów, który stanowi już standard w nowoczesnych firmach. Mamy do czynienia również ze wsparciem eksperckim, które przez cały czas pozostaje do naszej dyspozycji. Jedyna różnica polega na tym, że eksperci ds. kadr i płac realizujący swoje zadania zdalnie pracują poza siedzibą firmy, co oczywiście wiąże się z wieloma profitami – generuje to spore oszczędności. Z tego też względu to rozwiązanie jest tak popularnym modelem biznesowym stosowanym powszechnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.