Czy pracodawca może zmienić miejsce pracy?

Wiele firm, w czasie rozwoju swojej działalności boryka się z różnymi wyzwaniami. Jedne mogą być szansą do rozwoju, a inne kotwicą, która będzie ciągnęła w dół. Z pewnością nie można decydować się na świadomą stagnację, ponieważ w perspektywie czasu i tak doprowadzi to do regresu. Czy chcesz się dowiedzieć jak sobie radzić w trudnej sytuacji biznesowej? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Najrozmaitsze sytuacje na rynku potrafią sprawić, że firma, w której pracujemy, może zderzyć się z różnego rodzaju trudnościami. Panujący kryzys gospodarczy prawdopodobnie sprawił, że wiele dobrze prosperujących firm musiało zastanowić się nad reorganizacją swojej działalności. Od tego, jak szybko zareagujemy, może zależeć wysokość strat oraz późniejszych zysków.

Miejsce pracy

Sama reorganizacja może dotyczyć zmian na poziomie zarządzania oraz dysponowania finansami, jak również tych fizycznych w firmie, które mogą poprawić jej działanie i funkcjonalność. Aby osiągnąć poprawę niezbędne będzie wnikliwe przeanalizowanie działania firmy oraz oszacowanie ewentualnych zysków po dokonaniu proponowanej modernizacji.

Jednym z częstszych sposobów na poprawę warunków pracy, jest sama reorganizacja przestrzeni, która może poprawić ergonomię wykonywanych działań. Jeśli w danej fabryce, jedno stanowisko pracy, zakłóca w jakimś stopniu pracę drugiego, jest to ewidentny sygnał do reorganizacji tych miejsc.

Oczywiście wciąż zależy nam na jak najniższych kosztach, niezbędnych do wykonania potrzebnych modyfikacji. Jak zatem to osiągnąć? W przypadku hal produkcyjnych, lakierni, czy centrów logistycznych można pomyśleć, czy kurtyny plandekowe spiszą się najlepiej. Metoda znana już od wielu lat, niestety nie jest jeszcze powszechnie stosowana, a szkoda.

miejsce-pracy
Materiał Partnerski

Czy pracodawca może zmienić miejsce pracy bez zgody pracownika?

Możesz również pomyśleć, czy dany pracownik nie sprawdzałby się lepiej na innym stanowisku. Współpracujecie już wiele lat, przez co z łatwością możesz ocenić czy może nie lepiej zmienić jego miejsce pracy. Pracodawca posiadający wiele różnych placówek może przenieść swojego pracownika nawet do innej miejscowości.

Zachodzi wtedy jednak znaczna zmiana w warunkach pracy, przez co zmieniają się warunki umowy. Pracownik, któremu nie będą odpowiadać zaproponowane nowe warunki pracy, ma możliwość ich nieprzyjęcia. Kodeks pracy określa w artykule 29 § 1 rodzaj umowy, strony umowy, datę oraz warunki pracy i płacy.

Zmiana warunków może wystąpić na zasadach porozumienia zmieniającego, na które pracownik się zgadza. Taka sytuacja następuje w formie aneksu do umowy. Taka sytuacja może zaistnieć jedynie w sytuacji, kiedy występują uzasadnione potrzeby firmy, dochody pracownika nie zmaleją, a samo stanowisko odpowiada naszym kwalifikacjom.

Pracownik oczywiście może nie zgodzić się na zaproponowane warunki, kiedy uzna, że zmiana jest dla niego niekorzystna. Art. 42 § 3, gdyby pracownik odmówił, dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z okresem wypowiedzenia.

Niestety, czasami sytuacja panująca na rynku wymaga od pracodawcy, takiej formy reorganizacji pracy w firmie. Przełomową sytuacją w wielu firmach było także przejście na tryb zdalny, który w wielu sektorach zmienił diametralnie podejście do takiej formy zatrudnienia. Za sprawą pandemii koronawirusa, wiele firm ograniczyła koszty, a także poprawiła efektywność działania, poprzez szybką reorganizację.

Nie zawsze należy bać się nieplanowanych zmian, ponieważ może to być szansa do obrania nowego kierunku w karierze zawodowej. Dlatego też nie ograniczaj się i spraw, aby nowe wyzwania przemieniły się w okazję do rozwoju.

Mamy nadzieję, że udało się nam w powyższym artykule pokazać sposoby na usprawnienie funkcjonowania Twojej firmy. Najważniejsze jest odpowiednie przeanalizowanie problemu i dobór najefektywniejszych modernizacji.