Analiza w handlowaniu na rynku Forex. Co trzeba o niej wiedzieć?

Umiejętność analizy to jeden z fundamentów trafnego prognozowania sytuacji na rynku. Jakie jej rodzaje mają kluczowe znaczenie?

Udane inwestycje na Forex wymagają odpowiedniego przygotowania – zarówno, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak i techniczne oraz mentalne. W pierwszej grupie szczególne ważne są szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na rynkach. Podstawowe typy analizy mające znaczenie w handlu walutami to techniczna i fundamentalna. Czym się różnią? Na czym polega każda z nich? W jaki sposób można wykorzystać je w inwestycjach?

forex inflacja
Źródło: Materiał Partnera

Analiza techniczna – najważniejsze informacje

Analiza techniczna to, w największym skrócie, wszystkie techniki, których celem jest przewidzenie – w przypadku Forex – kursów walut w określonym przedziale czasowym na podstawie ich wartości historycznych. Wszystkie te techniki opierają się na wspólnych założeniach:

  • rynek wszystko dyskontuje: na kurs waluty składają się różne czynniki: od politycznych i społecznych, po sytuację gospodarczą danego kraju;
  • ceny są podatne na trendy: kursy walut są uzależnione od trendów i będą rosnąć, maleć lub utrzymywać się na podobnym poziomie dopóki te nie ulegną odwróceniu;
  • historia się powtarza: wydarzenia historyczne i reakcje kursów na nie pozwalają przewidzieć, jak zareagują w aktualnej sytuacji.

Na czym polega analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna różni się od technicznej przede wszystkim szerszym spojrzeniem. O ile ta pierwsza koncentruje się przede wszystkim na wykresach dotyczących konkretnej waluty, druga wykorzystuje wszystkie dostępne dane. Ze względu na rozległość czynników mających znaczenie dla analizy fundamentalnej, omówienie ich wszystkich byłoby niemożliwe. Jeśli chodzi o odczyty makroekonomiczne, są to między innymi:

  • inflacja: to od niej uzależnione są ruchy banków centralnych – a konkretnie obniżenie lub podniesienie stóp procentowych, wpływające na wartość krajowej waluty;
  • poziom bezrobocia oraz pozostałe dane z rynku pracy, takie jak struktura zatrudnienia w poszczególnych branżach. Na ich podstawie można między innymi przewidzieć, w jakim kierunku zmierzać będzie inflacja;
  • wzrost/spadek PKB: to jeden z podstawowych wskaźników do określenia wzrostu gospodarczego kraju i tym samym pozycji jego waluty.

Jak wykorzystać analizę w inwestycjach?

Umiejętne wykorzystanie wyników analiz pozwala stworzyć na bieżąco modyfikować strategię. Najlepsze efekty przyniesie jej zautomatyzowanie pełne wykorzystanie narzędzi oferowanych na platformach transakcyjnych dobrych brokerów. By poznać dowiedzieć się, jakie funkcje zapewnia rozbudowana, dostosowana do potrzeb traderów platforma, inwestuj z Saxo Bank Polska i sprawdź, jak może ona usprawnić handel walutami.

Pamiętaj też, że sama analiza nie wystarcza do stworzenia dobrej strategii tradingowej. Równie duże znaczenie mają takie czynniki jak zarządzanie ryzykiem czy umiejętne wykorzystanie dostępnych instrumentów.