W jaki sposób wykorzystać potencjał danych w biznesie?

Dane to obecnie jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje każda firma, bez względu na specyfikę działalności oraz branże, w jakiej działa. Choć każda firma dysponuje pewnym wolumenem danych, to jednak tylko odpowiednie ich wykorzystanie daje klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jak wykorzystać potęgę danych w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Pojęcie i rodzaje analityki biznesowej

Czym jest analityka biznesowa? To metoda analizy danych, której najważniejszym celem jest wsparcie procesu decyzyjnego kadry zarządczej. W dzisiejszych mocno zdigitalizowanych i zaawansowanych technologicznie czasach biznes opiera się o analitykę z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego przetwarzaniu danych, wychwytywaniu zależności, korelacji i wyciąganiu na tej podstawie wniosków, usprawniając pojedyncze elementy procesu biznesowego lub całą organizację w skali makro.

Analityka biznesowa umożliwia dostrzeżenie subtelnych, często nieoczywistych czynników wpływających na niską produktywność zespołu czy rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednie przeanalizowanie danych biznesowych pozwoli na identyfikację takich obszarów i korygowanie procesu w sposób, który zapewni nam lepsze wyniki w przyszłości. Więcej o analizie biznesowej przeczytamy pod adresem https://businessintelligence.pl/czym-jest-analityka-biznesowa/.

Analityka biznesowa to dziedzina, która rozwijając się dynamicznie, może być podzielona na kilka odrębnych gałęzi. Możemy wymienić między innymi:

  • Analizę predykcyjną – zajmującą się prognozowaniem przyszłych zdarzeń na podstawie danych historycznych;
  • Analizę diagnostyczną – zajmującą się wyjaśnieniem stanu obecnego bazując na danych przeszłych;
  • Analizę preskryptywną – zajmującą się analizą różnych scenariuszy w zależności od konkretnych decyzji biznesowych;
  • Analizę deskryptywną – obejmującą analizę danych historycznych i ich wyniku na biznes w przeszłości.
analiza biznesu
Źródło: Materiał Partnera

Korzyści z analizy danych

Dlaczego warto wdrożyć w swojej firmie procesy oparte o analizę danych? Korzyści takiej innowacji jest wiele i z całą pewnością przykrywają one potencjalne koszty takiej decyzji. Przede wszystkim analiza danych wspiera proces kontroli i analizy faktycznej sytuacji firmy, w odniesieniu nie tylko do finansów, ale ogólnej efektywności pracy, czy zadowolenia klientów. Potencjalne zmiany będące skutkiem prawidłowo zrealizowanej analizy będą bezpośrednio wpływać na wzrost konkurencyjności firmy w branży.

Warto również wspomnieć o optymalizacji przepływu informacji w przedsiębiorstwie, co stanowi nie lada bolączkę w przypadku wielodziałowych organizacji. Analityka biznesowa pozwala przekuć niekończący się napływ danych w czytelną informację, która z pewnością ułatwi nie tylko realizowanie procesów biznesowych w firmie, ale też wpłynie na kwestie organizacyjne przedsiębiorstwa.

Jak gromadzić dane o firmie?

Coraz więcej firm decyduje się na zawierzenie danym coraz większego obszaru działalności gospodarczej. Już teraz z powodzeniem w najbliższym środowisku znajdziemy przedsiębiorstwa oparte na danych (Data Driven Organisation), które wykorzystują dane do każdego procesu biznesowego oraz do ustalania strategii przyszłych działań.

Żadna firma jednak nie jest w stanie w ciągu jednego dnia całkowicie zmodyfikować swojego modelu działania, dlatego wdrożenie analityki biznesowej może zająć kilka miesięcy. Jak gromadzić dane o firmie? Na początku musimy stworzyć cele wykorzystania danych oraz zdefiniować specyfikę, w ramach jakich systemów informatycznych będziemy te dane gromadzić, przetwarzać i analizować. Optymalne wdrożenie strategii wykorzystania danych w firmie zapewni nam ogromny potencjał do rozwoju i zyskania przewagi konkurencyjnej.

Wprawdzie wdrożenie procesów opartych na analizie danych stanowi inwestycję, to jednak jest to inwestycja w nowoczesność i innowację, która dzięki https://businessintelligence.pl/ zapewni nam świetne perspektywy na przyszłość w świecie biznesu.