Co należy uwzględnić na etapie projektowania hali produkcyjnej?

Jak mądrze zaprojektować halę produkcyjną?

Stalowa hala przemysłowa lub produkcyjna to tylko pozornie prosta konstrukcja. Jej stworzenie wymaga uwzględnienia wielu czynników – zarówno tych wynikających z przepisów prawnych, jak i założeń biznesowych.

Zadbaj o zgodność z przepisami prawa

Pierwszy krok to stworzenie koncepcji architektonicznej budynku. Musi ona uwzględniać cele i oczekiwania inwestora, ale też rozlokowanie poszczególnych instalacji i systemów. Każdy budynek, który jest przewidziany do realizacji określonych celów działalności gospodarczej, powinien być wyposażony w wodę, gaz i prąd. Wymaga to uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłączy oraz wykonania projektu instalacji wewnętrznej.

Hala przemysłowa to także wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowych. Już na etapie projektowym należy ustalić klasę odporności ogniowej budynku, jego wysokość, rozmieszczenie stref i dróg ewakuacyjnych, miejsc montażu instalacji PPOŻ.

Projektowanie z uwzględnieniem aspektu przeciwpożarowego powinno zawierać strefy składowania materiałów łatwopalnych. Ważne są oznaczenia BHP, które pomogą sprawnie poruszać się po obiekcie w razie potrzeby ewakuacji personelu.

Przepisy prawa określają również maksymalną ilość ciepła, jaka może przenikać przez poszczególne elementy budynku. Wskaźnik izolacyjności U powinien być dopasowany do sposobu użytkowania hali produkcyjnej i rodzaju przechowywanych w niej materiałów.

Wyposażenie hali przemysłowej w ciężki sprzęt

Hale produkcyjne często są wykorzystywane jako pierwsze ogniwo w procesie logistyki towaru. Aby sprawnie nimi zarządzać, w budynkach muszą znajdować się urządzenia takie jak suwnice i pasy transmisyjne, które ułatwiają zarządzanie produkcją.

Należy pamiętać, że hala stalowa musi być dopasowana do konkretnych modeli suwnic oraz przenoszonego obciążenia. Typowe suwnice do zakładów przemysłowych mają udźwig między 5 a 15 ton, ale zdarzają się znacznie bardziej wytrzymałe konstrukcje.

Projektowanie systemu dźwignic powinno być przeprowadzone już na samym początku. Inwestor określa przeznaczenie poszczególnych stref budynku, oczekiwaną przepustowość oraz szczególne oczekiwania wobec osprzętu. Na tym etapie ustala się maksymalne obciążenie wyposażenia (zarówno jednostkowe, jak i w czasie), jego dopuszczalny zakres pracy.

Suwnice zawsze można zmodernizować, ale lepiej sporządzić dokładny projekt od razu. To duża oszczędność czasu i pieniędzy.

Co z dociepleniem hali przemysłowej nieizolowanej?

W przypadku projektowania hali bez ocieplenia dobrą praktyką jest uwzględnienie w parametrach budynku późniejszego dołożenia warstwy izolacyjnej. Dzięki temu możliwa będzie modernizacja konstrukcji bez ryzyka utraty stabilności.

Bez względu na to, jaki rodzaj ocieplenia jest nakładany (np. PIR, wełna mineralna), wywiera on nacisk na konstrukcję nośną, który trzeba zamortyzować.

Dodatkowe elementy hali stalowej

Na etapie projektowania należy zadbać również o dodatkowe elementy wyposażenia. Mogą być to np.:

  • drzwi i bramy,
  • okna i świetliki,
  • wentylacja
  • oraz specjalne strefy przewidziane z myślą o dostawach.

Część elementów wyposażenia ułatwia korzystanie z budynku. Montaż innych jest podyktowany specyfiką prowadzonej działalności i wymaganiami z nią związanymi. Jeszcze inne zwiększają bezpieczeństwo pracowników i klientów. Do tych ostatnich można zaliczyć np. klapy dymowe, systemy oddymiające i systemy tryskaczowe.

projektowanie hali produkcyjnej
Źródło: Materiał Partnera

Jak wybrać firmę, która zaprojektuje halę przemysłową?

Jeżeli szukasz sprawdzonego wykonawcy, który ma za sobą wiele lat praktyki i setki realizacji, sprawdź ofertę firmy Borga. To gwarancja jakości i kompleksowa obsługa całej inwestycji – od projektu po wykonanie.

Firma Borga dysponuje własnymi zakładami produkcyjnymi, dlatego może nadzorować proces wytwarzania poszczególnych elementów. Możesz też liczyć na fachowe doradztwo i praktyczne podejście. Specjaliści Borga znajdą najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb. Potrzebujesz więcej szczegółów? Zajrzyj na https://www.borga.pl/hale-stalowe/przemysl/hale_produkcyjne/ i dowiedz się, jak powstają profesjonalne hale stalowe.