Omawiamy nieruchomość władnącą

Zagadnienia prawne związane z różnego rodzaju terminami w nieruchomościach jak na przykład służebność, służebność gruntowa, użyczenie nieruchomości czy na przykład nieruchomość władnąca właśnie mogą wydawać się skomplikowane i niejasno zapisane. Postaramy się dla Państwa opisać czym jest nieruchomość władnąca w jak najbardziej przystępny sposób, aby nikt nie miał wątpliwości co oznacza ten termin i w jakich sytuacjach występuje.

Nieruchomość władnąca a obciążona

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że aby mogła zaistnieć nieruchomość władnąca niezbędna będzie również nieruchomość obciążona.

Jak to rozumieć? Otóż najlepszym przykładem będzie sytuacja gdy do naszej nieruchomości nie została wyznaczona droga dojazdowa i aby dostać się na własną posesję konieczny jest przejazd przez teren nieruchomości sąsiada. Jeżeli na działce sąsiada została ustanowiona służebność gruntowa dotycząca odcinka którym możemy dojeżdżać do naszej nieruchomości to jesteśmy w przysłowiowym domu. Jeżeli jeszcze takiej służebności nie ma, to możemy się o nią postarać.

Służebność gruntowa jest prawem które zwiększa użyteczność jednej nieruchomości względem drugiej i pozwala właścicielowi nieruchomości władnącej na określone działania względem tej obciążonej (we właściwym zakresie) nie będąc jej właścicielem. To na właścicielu nieruchomości władnącej spoczywają różnego rodzaju opłaty, utrzymanie czystości i dobra jakość gruntu na którym została ustanowiona służebność.

Należy również dodać, iż właściciel nieruchomości obciążonej ma ograniczone prawa do zarządzania miejscem na którym została ustanowiona służebność gruntowa. Nie może on na przykład sadzić drzew i krzewów, jak również rozbudowywać czy budować nowych budynków na tym terenie.     Do ustanowienia służebności nie jest wymagana zgoda właściciela działki obciążonej. Służebność gruntową można uzyskać na kilka sposobów i są to między innymi:

  • umowa zawarta między właścicielami nieruchomości którą należy potwierdzić notarialnie
  • orzeczenia sądu
  • ugody sądowej
  • decyzji administracyjnej
  • zasiedzenia

Służebność gruntowa przestaje obowiązywać jeżeli przez 10 lat nie została wykonana, lub właściciel nieruchomości władnącej zrzeka się (nie potrzebuje dłużej korzystać ze służebności).

Nieruchomość władnąca- podsumowanie

Nieruchomość władnąca to taka na którą została ustanowiona służebność gruntowa. Służebność gruntowa pozwala właścicielowi nieruchomości władnącej na korzystanie w danym zakresie z nieruchomości obciążonej. Właściciel nieruchomości obciążonej ma ograniczone prawa do zarządzania częścią na którą została ustanowiona służebność gruntowa. Nieruchomość władnąca występuje zawsze razem z nieruchomością obciążoną, ponieważ to właśnie nieruchomość obciążona posiada ustanowioną służebność gruntową na rzecz nieruchomości władnącej.

Wynika z tego jasno, że jeżeli chcemy zakupić nieruchomość która przykładowo nie posiada jeszcze (bądź wogóle) drogi dojazdowej, to korzystając z mocy prawa możemy postarać się o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości sąsiada i dzięki temu bez problemu dojeżdżać do własnej posesji.

Jak wspomnieliśmy wcześniej służebność gruntową można uzyskać na kilka sposobów. Oczywiście najłatwiejszym sposobem jest zawarcie umowy pomiędzy włascicielami nieruchomości w oparciu o odpowiednią cenę, natomiast jeżeli takie porozumienie nie występuje istnieją inne drogi, aby zgodę taką uzyskać. Nieruchomość władnąca, nieruchomość obciążona i służebność gruntowa występują zawsze razem.