Kredyt we frankach – czy możliwe jest odszkodowanie?

Obecnie niemal każdy wie, że frankowicze mogą złożyć pozew przeciwko bankowi, który udzielił im kredytu, ponieważ szanse na unieważnienie lub odfrankowienie kredyt są ogromne. Nie każdy jednak ma świadomość, że kredytobiorcy mogą ubiegać się o odszkodowanie od banku. W jakich sytuacjach otrzymanie takiego odszkodowania jest możliwe?

Kredyt we frankach – odszkodowanie dla kredytobiorcy jest możliwe!

 

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że kwota, którą kredytobiorca może otrzymać od banku po ogłoszeniu przez sąd wyroku o unieważnieniu lub odfrankowieniu kredytu, nie jest odszkodowaniem. Najczęściej jest to po prostu zwrot nienależnego roszczenia, które zostało pobrane przez bank.

 

Obecnie coraz częściej podkreśla się fakt, że banki, które udzielały kredytów frankowych,  nadużywały prawa podmiotowego i wykonywały własne prawa w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Innymi słowy, czyniły ze swego prawa użytek, który był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Działania banków, które dzisiaj są podstawą do unieważniania przez sądy kredytów, były niezgodne z art. 5 Kodeksu Cywilnego, w którym znaleźć możemy następujący zapis:

 

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

odfrankowanie
Źródło: Materiał Partnera

Co może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie?

 

Oczywiście w przypadku ubiegania się o odszkodowanie, oprócz udowodnienia nadużycia prawa, należy także wykazać, że spełniono podstawową przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej. Chodzi tutaj o udowodnienie przed sądem, że na skutek zachowania podmiotu nadużywającego prawa, czyli w tym przypadku banku, doszło do powstania szkody. Ciężar udowodnienia tutaj związku przyczynowo-skutkowego spoczywa na powodzie, czyli na kredytobiorcy, który o takie odszkodowanie się ubiega.

 

W praktyce mowa tutaj o szkodach, które ponosili kredytobiorcy. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że konieczność spłacania kredytu frankowego miała szereg negatywnych konsekwencji, włącznie z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak depresja. Niejednokrotnie problemy przekładały się też na niemożność wykonywania obowiązków służbowych, co z kolei mogło skutkować utratą pracy i tym samym przychodów, umożliwiających spłatę kredytu. Rzadkością nie były (i nie są) sytuacje, gdy – na skutek kredytu frankowego – dochodziło do rozwodu i rozpadu rodziny. Nie ma zatem wątpliwości, ze wielu frankowiczów z powodu nieuczciwych praktyk banków poniosło ogromne straty, które dzisiaj mogą być podstawą do ubiegania się odszkodowanie.

Zadośćuczynienie zamiast odszkodowania

 

O ile o odszkodowaniu możemy mówić w sytuacji, gdy szkoda ma charakter wymierny, o tyle zadośćuczynienie jest czymś zupełnie innym. W przypadku zadośćuczynienia mamy do czynienia ze szkodą niemajątkową – czyli taką, której wartości nie da się wyliczyć w sposób matematyczny. Mowa tutaj o wszystkich szkodach niematerialnych, takich jak szkoda psychiczna. O zadośćuczynienie warto ubiegać się w sytuacji, gdy szanse na odszkodowanie są niskie – właśnie z uwagi na niematerialny, niemożliwy do wyliczenia charakter szkody.

Kredyt we frankach – odszkodowanie od banku to dobry pomysł

 

Oczywiście decyzję o tym, że ubieganie się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest uzasadnione, warto podjąć dopiero po skonsultowaniu się z posiadającym doświadczenie w sprawach frankowych prawnikiem. W wielu przypadkach bardzo dobrym pomysłem może być ubieganie się o odszkodowanie dopiero po uzyskaniu wyroku o unieważnieniu lub odfrankowieniu kredytu. Kredytobiorca posiada wtedy dowód na to, że bank rzeczywiście ponosi winę. Ubieganie się o odszkodowanie może być dzięki temu ułatwione. W sytuacji, gdy kredytobiorca rzeczywiście poniósł dotkliwe szkody na skutek nieuczciwych praktyk banku, ubieganie się o odszkodowanie lub odfrankowienie jest jak najbardziej uzasadnione.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://frankowy-kredyt.pl/