Ryczałt a VAT dla nowej firmy?

Do najważniejszych decyzji podczas rozpoczynania działalności gospodarczej należy wybranie rodzaju opodatkowania. Jego forma decyduje o wysokości podatku dochodowego, a także nakreśla metody według których przeprowadzane są rozliczenia. Samą formę opodatkowania każdy przedsiębiorca ma prawo zmienić tylko raz w przeciągu roku. To ona ma wpływ sposób, w jaki firma oblicza podatek dochodowy.

Podejmując decyzję odnośnie formy opodatkowania należy ją uzależnić od charakteru działalności, wysokości przychodów i kosztów, a także ewentualnych ulg.

Rozliczanie się na zasadach ogólnych to chętniej wybierany rodzaj rozliczania się z fiskusem. Dzieje się tak, ponieważ nie ograniczają one rodzaju działalności, a na dodatek gwarantują niewielką stawkę podatkową w wysokości 18%, która obejmuje dochody do kwoty 85 528 zł. W sytuacji przekroczenia tego progu nadwyżki są objęte opodatkowaniem w wysokości 32%. Dodatkowo otrzymujemy również możliwość rozliczania wszelkich kosztów jakie generuje firma. Mamy też możliwość płacenia podatku tylko jeżeli nasze przedsiębiorstwo generuje przychód.

Drugim rozwiązaniem jest rozliczanie się poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma jest jednak ograniczona do pewnej grupy przedsiębiorstw. Z tych zasad mogą korzystać m.in. robotnicy budowlani, punkty gastronomiczne, agenci turystyczni oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Tutaj podatek oblicza się na podstawie przychodu, który nie da się pomniejszyć o żaden koszt. Przedsiębiorcy nie przysługuje również żadna ulga ani odliczenie.

Stawka ryczałtowa jest uzależniona od tego jaka prowadzimy działalność. Na plus tej formie rozliczeń można zaliczyć brak konieczności prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, a na jej miejsce wymagana jest tylko ewidencja przychodów. Ryczałt nadaje się doskonale dla wszystkich rozpoczynających swoją działalność gospodarczą.

Dzięki temu można dokładnie wyliczyć kwotę płaconego podatku na przeciągu w poszczególnych miesiącach. W odróżnieniu od płatników VAT osoby rozliczające się ryczałtem nie muszą składać miesięcznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego.