Przerwy w pracy — najważniejsze informacje.

Przerwy w czasie pracy są ważnym elementem zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska zawodowego. Pracownicy mają prawo krótkiego odpoczynku w czasie dnia, by móc zregenerować siły, zjeść posiłek czy „rozprostować kości”. Aby uniknąć problemów lub sporów, ważne jest, aby rozliczać te przerwy zgodnie z zasadami zgodnymi z ustawodawstwem dotyczącym czasu pracy i regulacjami dotyczącymi płatnych godzin. W tym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z tym, jak prawidłowo rozliczać przerwy oraz jakie są obowiązujące w tej dziedzinie przepisy. Podpowiadamy także, jak radzić sobie z niesubordynowanymi pracownikami, którzy nadużywają prawa do pauzy w czasie pracy.

Co o przerwach w pracy mówią przepisy?

Przerwy w pracy to kwestia, która regulowana jest przez Kodeks Pracy. Mowa w nim o tym, że każdy pracownik, którego zmiana wynosi co najmniej 6 godzin, ma prawo w ciągu dnia do jednej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Jest ona wliczana do godzin pracy, a co za tym idzie, otrzymuje się za nią wynagrodzenie. W przypadku pracowników młodocianych czas jest ten wydłużony do 30 minut przy zmianach trwających 4,5 godziny lub dłużej.

W Kodeksie pracy określone są także przerwy dla mam karmiących piersią. Gdy czas pracy jest dłuższy niż 6 godzin, przysługują jej dwie półgodzinne pauzy. Mogą być one połączone. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka każda z nich może trwać o 15 minut dłużej. Gdy czas pracy wynosi od 4 do 6 godzin, kobiecie karmiącej należy się jedna przerwa.

Dodatkowo pracodawca ma prawo do wprowadzenia jednej przerwy, która nie jest wliczana do czasu pracy. Jej wymiar nie powinien przekraczać 60 minut. Zazwyczaj jest ona wykorzystywana na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Za brak przerw w pracy na pracodawcę może być nałożona kara. Są one jednak prawem pracownika, dlatego nie musi korzystać z przysługującej mu pauzy.

Rozliczanie przerwy w czasie pracy zgodne z Kodeksem pracy

Przerwy mogą być ewidencjonowane dzięki systemowi Rejestracji Czasu Pracy (RCP) od AutoID, który pozwala na rozliczanie czasu pracy każdego z pracowników, kontrolowanie wejść, wyjść, a także pauz. Połączenie go z kontrolą dostępu pozwala na szybkie i rzetelne sprawdzenie, kto w danym czasie znajdował się na stanowisku pracy, a kto przebywał na przerwie. Dzięki niemu ma się dostęp do bieżących informacji, jak i danych historycznych. Wybierając oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, bardzo ważny jest zakup rozwiązania, które może być zintegrowane z programami kadrowo-płacowymi, dzięki czemu naliczenie wynagrodzenie będzie nie tylko zautomatyzowane i pozbawione błędów, ale i szybkie — pracownicy odpowiedzialni za wyliczenia będą mogli zająć się innymi zadaniami.

Rozliczanie przerw w czasie pracy należy do obowiązków zarządzającego personelu. Pracownicy powinni dostawać odpowiednie informacje na temat długości i czasu trwania ich przerwy, a także o możliwości skorzystania z niej lub jej pominięcia. Pracodawca powinien również jasno określić, którym pracownikom mogą być udzielane tego typu pauz oraz jaki jest ich maksymalny czas trwania. Ponadto warto podkreślić, że to głównie od decyzji samego pracodawcy będzie zależało czy i w jaki sposób będzie on rozliczał przerwy w czasie pracy. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że tego typu działania mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantowanie wszystkim pracownikom uczciwego i sprawiedliwego traktowania. Jest to także istotne podczas wspomnianego wcześniej rozliczania wynagrodzenia.

Sprawdź, co zrobić, gdy pracownicy nadużywają przerw

Nadużywanie przerw w pracy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pracownika. Wśród nich wyróżnić można naganę bądź zwolnienie dyscyplinarne. Zgodnie z prawem nie można nakładać kar finansowych za tego typu przewinienie. Przewinienia, za które można nałożyć grzywnę, są ujęte w przepisach.

Gdy podwładni notorycznie wydłużają sobie pauzę, warto z nimi porozmawiać, przy zachowaniu spokoju oraz profesjonalizmu. Przede wszystkim konieczne jest przypomnienie norm dotyczących długości i czasu trwania pracy oraz przerwy. Podczas spotkania warto mieć ze sobą dowody samowoli pracownika. Najlepiej sprawdzają się do tego raporty wygenerowane z systemu do rozliczania czasu pracy bądź nagrania z monitoringu wizyjnego. Warto także wytłumaczyć podwładnym, że uczciwość i profesjonalizm są najlepszymi narzędziami do osiągania celów firmy, a także osiągania osobistych sukcesów w zakresie podwyżek czy awansów.

Gdy pracownicy regularnie nadużywają przerw, warto także zainteresować się organizacją regularnych szkoleń z zakresu zarządzania czasem lub rozsądnego korzystania z czasu wolnego w pracy.

*Źródło: Materiał Partnera