Akcje – czy warto w nie zainwestować i jakie wybrać?

Coraz więcej osób szuka narzędzi inwestycyjnych, które pozwolą im zarobić. Prawda jest jednak taka, że inwestowanie nie jest łatwe, wymaga dużej wiedzy oraz realnych umiejętności. Dziś podpowiemy Wam, czy w akcje warto inwestować, przedstawimy też rodzaje.

Akcje – poznajcie najważniejsze informacje

Jest wiele narzędzi służących do inwestowania. Ciekawym wyborem są akcje, choć w większości przypadków inwestowanie w nie kończy się stratą. Do tego trzeba posiadać niezbędną wiedzę i przygotować swoją strategię inwestycyjną. Akcje są papierami wartościowymi, w które inwestują najczęściej doświadczeni inwestorzy. W tym przypadku ryzyko straty jest naprawdę duże. Same akcje są papierami wartościowymi, co oznacza, że posiadacz akcji jest współwłaścicielem części majątku i określany jest mianem akcjonariusza. Kupując akcje zyskuje się niejako wpływ na to, w jaki sposób zarządzana jest firma, przy czym prawda jest taka, że aby zyskać realny wpływ trzeba posiadać duże ilości akcji, przy czym bierze się też pod uwagę ilość akcji, która została wyemitowana. Warto tutaj znać podział akcji, gdzie weźmiemy pod uwagę sposób przenoszenia własności. Akcje imienne są to papiery wartościowe, do których prawa mają tylko i wyłącznie osoby fizyczne czy prawne, które są wskazane w dokumencie. Najczęściej posiadaczami akcji danego typu są założyciele danej spółki. Wszędzie tam, gdzie emitowane są akcje imienne istnieje obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej. Tego typu akcje nie mogą być ani sprzedawane, ani kupowane. Jeżeli inwestor je sprzeda, to zwyczajnie tracą swoje uprzywilejowanie. Przed objęciem tego typu akcji trzeba je opłacić przynajmniej w 25%. Totalnym przeciwieństwem są tutaj akcje na okaziciela. Prawo do nich posiada każdy, kto je zakupi. W tym przypadku żadne dane imienne nie znajdują się na dokumencie. Tego typu papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na giełdzie. Łatwo można je też sprzedawać czy nabywać, przy czym przed ich objęciem muszą zostać w całości opłacone.

Akcje - czy warto w nie zainwestować i jakie wybrać?
Źródło: Materiał Partnera

Jak płacić za akcje?

Myli się ten, kto sądzi, że za akcje można płacić tylko gotówką. Oczywiście najpopularniejsze są akcje gotówkowe, które pokrywa się wkładem pieniężnym. Mogą zostać wystawione, gdy inwestor opłaci 25% wartości. Akcje aportowe natomiast pokrywane są wkładem niepieniężnym. Mogą więc zostać wydane w zamian za konkretne wkłady rzeczowe, do których zalicza się choćby nieruchomość. Jeżeli chcecie inwestować w akcje, to możecie założyć swoje konto inwestycyjne na home.saxo, gdzie dostępna jest także baza wiedzy. Zwróćcie jeszcze uwagę, że akcje aportowe mogą być wydawane za wartości niematerialne, ale i prawne. Jednak to nie wszystko, co powinniście wiedzieć, gdyż do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a także rachunków za drugi rok obrotowy są akcjami imiennymi.

Czy warto inwestować w akcje?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż każda inwestycja wiąże się z dużym ryzykiem. Występuje też ryzyko systematyczne, które jest związane z sytuacją rynkową. Do tego rodzaju ryzyka zalicza się też recesję czy trudną sytuację geopolityczną. Ponadto występuje również ryzyko specyficzne, które jest związane z nieodpowiednim zarządzaniem firmą, co również może prowadzić do dużych strat. Dlatego też powszechnie zachęca się do dokonywania dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.