Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Rozpoczęcie jednoosobowego biznesu nie należy do tak trudnych zadań jak może się to niektórym wydawać. Zanim jednak staniemy się pełnoprawnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą czeka nas kilka wizyt w stosownych urzędach. Realizację tego planu zaczynamy od sporządzenia formularza CEIDG-1, który zawiera nasze podstawowe dane wraz z informacjami o tworzonej właśnie firmie. CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o nadanie numerów NIP oraz REGON, jeśli ich do tej pory nie posiadamy.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w miejscu zameldowania w urzędzie gminy lub miasta. Ustawodawca przewidział też możliwość przesłania formularza CEIDG-1 formą elektroniczną, lecz do tego celu wymagany jest podpis elektroniczny.

Przedsiębiorca ma siedem dni od momentu zarejestrowania firmy na wizytę w ZUS- ie. Tam w zależności od bieżącego statusu zawodowego mamy za zadanie wypełnić stosowne formularze. Najczęściej jest to druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA, które są zamienne w zależności od tego czy przyszły przedsiębiorca opłaca składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Po za tym, aby jednoosobowa firma mogła prawidłowo funkcjonować należy też złożyć deklarację ZUS DRA, która obejmuje jeden pełny miesiąc funkcjonowania naszej firmy.

Rejestrując firmę w trakcje miesiąca należy złożyć dwie takie deklaracje tj. za niepełny miesiąc oraz za kolejny już pełny miesiąc prowadzenia firmy. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce płacić składki ZUS od wyższej podstawy składek to za taki okres również musi złożyć dodatkowo deklarację ZUS DRA. Za kolejne miesiące ma obowiązku składania takiej deklaracji w sytuacji niezależnej od decyzji płatnika.

Następnym krokiem każdego nowego przedsiębiorcy jest powiadomienie Urzędu Skarbowego o rodzaju opodatkowania. Wybierając podatek progresywny na tym etapie nie podejmujemy żadnych działań. W sytuacji zarejestrowania się jako płatnik VAT firma musi przedstawić deklarację VAT-R w Urzędzie Skarbowym, a koszt tego zgłoszenia to kwota 170zł. Istnieje też możliwość przesłania jej do urzędu skarbowego pocztą, ale pod warunkiem potwierdzenia wniesienia stosownej opłaty.

Deklaracje ZUS ZUA/ZZA oraz VAT-R są również możliwe do przesłania drogą elektroniczną, ale znów wymagany jest tutaj bezpieczny podpis elektroniczny. W praktyce przedsiębiorcy, któremu zależy na szybkim uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej zaleca się osobiste wizyty w każdym z urzędów.”