Outsourcing pracowników z Ukrainy – wsparcie dla Twojej firmy.

Outsourcing pracowników z Ukrainy może być dla firmy korzystnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli poszukujesz fachowców, których w Polsce brakuje. Wykwalifikowani pracownicy zza granicy mogą pomóc Twojej firmie zwiększyć produktywność i osiągnąć cele biznesowe. Odpowiadamy, czym charakteryzuje się usługa outsourcingu i jak z niej skorzystać.

Czym jest outsourcing pracowników z Ukrainy?

Zanim przejdziemy do zalet tego rozwiązania, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest outsourcing pracowników? W szerszym ujęciu pojęcie to określa proces zlecania wykonywania określonych zadań lub funkcji firmy zewnętrznym podmiotom.

W przypadku outsourcingu pracowników chodzi o to, że firma zleca znalezienie fachowców do wykonania określonych prac (np. z zakresu budownictwa czy technologii) zewnętrznej firmie lub agencji zatrudnienia. Wyselekcjonowani pracownicy nie są zatrudniani na stałe, ale przez określony czas wykonują na rzecz firmy ściśle sprecyzowane zadania.

Outsourcing pracowników z Ukrainy – wsparcie dla Twojej firmy
Pracownicy z Ukrainy. Źródło: Materiał Partnera

Jakie są zalety outsourcingu pracowników ze wschodu?

Taka usługa może przynieść firmie liczne korzyści. Jedną z największych zalet outsourcingu pracowników z Ukrainy jest możliwość znacznego obniżenia kosztów zatrudnienia. Outsourcing umożliwia firmom uniknięcie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników, które zazwyczaj są bardzo wysokie – szczególnie w przypadku specjalistycznych zawodów.

Decydując się na skorzystanie z takiej usługi, można zaproponować wykwalifikowanym fachowcom rynkową stawkę wynagrodzenia, a przy tym nie ponieść zbyt wysokich kosztów zatrudnienia, bo nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowych kursów stanowiskowych itp.

Ponadto firmy często korzystają z outsourcingu pracowników, aby zwiększyć swoją zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy specjalistów przedsiębiorstwa mogą z łatwością dostosowywać swoją ofertę do potrzeb projektów i sezonowego zapotrzebowania.

Co więcej: wykwalifikowani pracownicy z Ukrainy często doskonale znają język angielski, co ułatwia komunikację z firmami zagranicznymi. To natomiast pozwala polskim przedsiębiorcom otworzyć się na współpracę z zagranicznymi klientami i zdobywać nowe kontakty biznesowe i kontrakty – pracowników z Ukrainy znajduje agencja pracy KONO.

Na takim zatrudnieniu korzysta zarówno pracodawca, jak i ukraiński pracownik i obie strony mogą być spokojne o legalność umowy i zgodność warunków z prawem.

Jak pozyskać pracowników z Ukrainy?

Istnieje wiele firm, które zajmują się rekrutacją pracowników, ale to nie oznacza, że świadczą one kompleksowe usługi outsourcingu. Odpowiednia agencja pracy powinna zadbać nie tylko o wyselekcjonowanie kandydatów. Dobrze zorganizowany outsourcing pozwala firmom uniknąć skomplikowanych procedur związanych z pozyskiwaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, co może znacznie ułatwić cały proces zatrudniania.

Jak widzisz, outsourcing pracowników z Ukrainy może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Pozwala na obniżenie kosztów zatrudnienia, zwiększenie elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i bieżące zapotrzebowanie. Ponadto stwarza możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych fachowców, o których czasem na rodzimym rynku może być trudno.

Jeśli Twoja firma szuka sposobu na poprawę wydajności i zwiększenie konkurencyjności, outsourcing pracowników ze wschodu, na przykład z Ukrainy, może być rozwiązaniem, które warto rozważyć.