Praca na etacie i własna firma. Jak to pogodzić z ZUS-em?

Praca etatowa jest obecnie najbardziej upowszechnioną formą zdobywania dochodów w naszym kraju. Coraz częściej jednak Polacy podejmują próbę połączenia pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jako, że prawo w Polsce nie zabrania takiej praktyki, korzyści wynikające z takiego rozwiązania często zachęcają etatowych pracowników do wypróbowania własnych sił prowadząc własny biznes.

Kwestie podatkowe – kto zapłaci ZUS?

Istnieje ogólna zasada, która głosi, że osoby podejmujące pracę etatową i równocześnie prowadzące własne przedsiębiorstwo podlegają obowiązkowi opłacenia składek społecznych wynikających wyłącznie ze stosunku pracy. Oznacza to, iż pracodawca zatrudniający taką osobę będzie zobowiązany do odprowadzania w imieniu pracownika składki rentowej, emerytalnej, składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu pracy.

Aby taka sytuacja mogła zaistnieć musi być jednak spełniony jeden podstawowy warunek – dochód wynikający z umowy o pracę musi wynosić co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia, które od początku tego roku wynosi w Polsce 1600 zł brutto. Jeżeli nie spełnimy tego wymagania, będziemy musieli opłacać wszystkie składki społeczne do ZUS. Bez względu na wszystko istnieje jednak konieczność obowiązkowego opłacania składki zdrowotnej w podwójnym wymiarze – zarówno wynikającej ze stosunku pracy, jak i własnej działalności. Składkę zdrowotną zatem będziemy zatem musieli odprowadzać samodzielnie.

Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku?

Składek zdrowotnych nie można niestety wrzucać w koszty uzyskania dochodu, istnieje jednak możliwość odliczenia 7, 75% wymiaru jej podstawy od podatku dochodowego. Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2013 roku wynosić będzie 261, 73 zł, a dolna podstawa jej wymiaru 2908, 13 zł. Wynika z tego, że za każdy miesiąc będziemy mogli odliczyć od podatku dochodowego z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 225, 38 zł.