Jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi za pomocą SAP HR?

Możliwości, jakie oferują nowe technologie, są systematycznie wdrażane we wszystkich sektorach szeroko pojętego biznesu. W firmach na całym świecie coraz większą popularnością cieszą się systemy SAP HR, które pomagają w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przyspieszając codzienną pracę w zakresie rekrutacji, szkoleń, rozwoju, oceny pracowniczej, wynagrodzenia, przepływu dokumentacji i nie tylko. 

 

Efektywne zarządzanie w zasięgu ręki 

Optymalizacja działań biznesowych to z perspektywy firmy wyższa wydajność pracowników i oszczędność czasu oraz pieniędzy. Implementacja zaawansowanych cyfrowych narzędzi w codziennej pracy może przynieść szereg korzyści, co jest szczególnie zauważalne w pracy HR-u, o ile wykorzystuje on system SAP HR (w tym np. SAP SuccessFactors). Można wówczas m.in. wykorzystać poszczególne rodzaje motywacji pracowników, aby zwiększyć ich zaangażowanie i wydajność w pracy.

Narzędzie to wprowadza specjalne funkcje związane z zarządzaniem rekrutacjami. Można w nim tworzyć profile stanowisk, ogłaszać oferty pracy, pozyskiwać aplikacje, przeprowadzać selekcję kandydatów, dostosowywać harmonogram rozmów kwalifikacyjnych i nie tylko. System SAP HR to przede wszystkim efektywny monitoring całego procesu rekrutacyjnego od A do Z, co może się przełożyć na wyższą skuteczność w odnajdywaniu prawdziwych talentów.

 

Jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi za pomocą SAP HR?
Opracowanie: Materiał Partnera

Jeden system — setki możliwości

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga precyzji, czasu i skrupulatności. System SAP HR automatyzuje podstawowe procesy HR, dzięki czemu pracownicy i ich managerowie mogą się skupić na innych zadaniach. System dba też o zgodność z przepisami prawnymi, co przyspiesza pracę. Co więcej, takie narzędzie może pomóc w rozliczeniu listy plac, zarządzaniu globalnymi świadczeniami czy po prostu w poprawie ogólnych doświadczeń pracowników. 

W SAP HR firma może tworzyć plany szkoleniowe, a następnie rejestrować uczestników i śledzić ich postępy oraz oceniać efektywność działań. Systemy pozwalają monitorować rozwój zawodowy pracownika i zidentyfikować braki w jego umiejętnościach. W rezultacie możliwe jest dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb firmowych. 

To jednak nie wszystko. SAP HR to też narzędzia, które służą do przeprowadzania ocen pracowniczych. Możliwe jest tutaj ustalanie celów, ocenianie osiągnięć i zbieranie informacji zwrotnych od pracowników i ich przełożonych. Na bazie tych danych system może generować raporty i analizy związane z ocenami. 

SAP HR umożliwia również zarządzanie listami płac. Pracownicy HR mogą tworzyć i zarządzać planami wynagrodzeń oraz programami świadczeń pracowniczych i monitorować koszty związane z zatrudnieniem. Przekłada się to na oszczędność czasu i finansów firmy, a także utrzymanie konkurencyjności na rynku pracy. 

SAP HR pozwala efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi również poprzez funkcje analiz i raportowania. Mowa tutaj o wszelkich najważniejszych wskaźnikach HR — analizie trendów, identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji, podejmowaniu strategicznych decyzji i wiele więcej. Zarządzanie zasobami ludzkimi za pomocą SAP HR wymaga odpowiedniego przeszkolenia i zrozumienia funkcji, które ten system oferuje. 

SAP HR – korzyści wizerunkowe i organizacyjne 

Z rozwiązań SAP HR korzysta coraz więcej firm na całym świecie – w tym także w Polsce. Popularność tego systemu związana nie tylko z korzyściami organizacyjnymi, ale również wizerunkowymi. Wiele firm decyduje się na wdrożenie SAP HR ze względu na utrudniony przepływ informacji i problemy w generowaniu spójnych raportów. Lokalne systemy nie są bowiem w stanie efektywnie porównywać informacji z różnych lokalizacji. Jeden system dopasowany do wymagań podatkowych i prawnych danego rynku to gwarancja bezpieczeństwa, jakości i wydajności pracy. 

SAP HR wykorzystuje szereg inteligentnych rozwiązań, które dają firmie wgląd w informacje na temat organizacji pracy w czasie rzeczywistym. Mowa tutaj o rozwiązaniach typu SAP HANA. Wykorzystywane są także rozwiązania mobilne, takie jak SAP FIORI czy te związane z interfejsem użytkownika — SAP Screen Personas. Moduły SAP Business Intelligence przekładają się na podejmowanie skutecznych i szybkich decyzji na podstawie aktualnych danych. 

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi za pomocą SAP jest też możliwe dzięki praktycznej obsłudze wszystkich innych obszarów działalności firmy — finansów, produkcji, marketingu, dostaw, zaopatrzenia i nie tylko. Moduły można wprowadzać stopniowo lub też jednocześnie — im jest ich więcej, tym lepsza integracja danych. Systemy SAP są nieustannie aktualizowane i ulepszane — także pod względem optymalizacji zabezpieczeń.