Jak efektywnie oszczędzać pieniądze? Lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje skarbowe.

Posiadasz oszczędności? To bardzo dobrze! Musisz jednak wiedzieć, że trzymanie pieniędzy „w skarpecie” nie jest optymalnym rozwiązaniem – tracą one na wartości wskutek procesów inflacyjnych. Aby temu zaradzić, stosuje się takie rozwiązania jak na przykład lokaty bankowe, konta oszczędnościowe oraz obligacje skarbowe – w naszym tekście poznasz podstawowe informacje na temat tych form oszczędzania.

Jakie są popularne sposoby na aktywne oszczędzanie?

Posiadacze oszczędności mają różne sposoby na pomnażanie zgromadzonego kapitału. Ich zaletą jest często prostota, choć oczywiście trzeba mieć wiedzę na temat takich podstawowych pojęć jak na przykład kapitalizacja, procent składany czy stopa procentowa. Do popularnych sposobów na aktywne oszczędzanie zalicza się między innymi:

 • lokaty bankowe,

 • rachunki (konta) oszczędnościowe,

 • obligacje skarbowe.

Czym charakteryzuje się każde spośród wymienionych rozwiązań?

Lokaty bankowe

W pewnym uproszczeniu lokata to zamrożenie środków pieniężnych na czas określony w umowie. W zależności od warunków mogą być to na przykład: 3 miesiące, pół roku, 12 miesięcy, a nawet 2 lub 3 lata. Kapitał powierzony przez klienta instytucji bankowej jest następnie wykorzystywany do działalności operacyjnego drugiego z wymienionych podmiotów.

Jak już wspomniano, lokaty są zawierane na określany czas (stąd też inne określenie tego rozwiązania – lokaty terminowe). Terminowy charakter jest jedną z cech charakterystycznych lokat. Co się stanie, jeśli klient z różnych powodów zdecyduje się na wypłatę kapitału przed dniem zakończenia umowy? W większości przypadków wypracowane odsetki przepadają, a posiadacz oszczędności otrzymuje jedynie kapitał początkowy.

Konto oszczędnościowe

Innym z produktów oferowanych przez banki jest konto oszczędnościowe. Rachunek ten cechuje się sporą elastycznością w porównaniu z lokatą terminową. Zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, by wypłacić część lub całość posiadanych środków. Ponadto, na rachunek oszczędnościowy można regularnie wpłacać nowe dochody. Z drugiej jednak strony konta oszczędnościowe oferują zazwyczaj niższe oprocentowanie w porównaniu z lokatami.

Rankingi i aktualne zestawienie kont oszczędnościowych i lokat: Finatin.pl

Obligacje skarbowe

Ciekawym rozwiązaniem są również obligacje skarbowe (Skarbu Państwa). Oszczędzający – obligatariusz – dokonuje zakupu obligacji o określonym okresie zapadalności (od 3 miesięcy do 12 lat). Druga strona transakcji to emitent, czyli Skarb Państwa. Z tytułu zakupu obligacji ich posiadacz jest uprawniony do otrzymywania odsetek w wysokości oraz częstotliwości ustalonej w umowie.

Wśród obligacji skarbowych możemy znaleźć m.in. następujące rozwiązania (stan na 14.07.2022):

 • obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (6% w pierwszym roku, inflacja + 1% w następnych latach),

 • obligacje roczne ROR (6% w pierwszym miesiącu, oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej w następnych miesiącach).

Więcej: https://zaradnyfinansowo.pl/obligacje-skarbowe/

Oszczędzanie nie takie proste

Trzeba mieć na uwadze, że aktywne oszczędzanie – wbrew pozorom – nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Przykładowo, podczas wyboru lokaty lub konta oszczędnościowego trzeba pamiętać, że atrakcyjne warunki są nierzadko ograniczone dla:

 • środków w określonej wysokości,

 • nowych klientów,

 • wybranego okresu (np. 6 miesięcy).

Oszczędzanie i inwestowanie a ryzyko

Niezależnie od sposobu alokacji posiadanego kapitału trzeba mieć na uwadze ryzyko. Czasem można spotkać się z opinią, że ryzykiem obarczone są wyłącznie takie działania jak na przykład inwestowanie w akcje spółek notowanych na GPW czy aktywa funduszy inwestycyjnych. Tymczasem, rzeczywistość wygląda nieco inaczej.

Oczywiście, poziom ryzyka może znacząco różnić się w zależności od sposobu oszczędzania. Na ogół, rozwiązania przedstawione w niniejszym tekście:

 • dają przewidywalne dochody,

 • są obarczone stosunkowo niskim poziomem ryzyka,

 • w niektórych przypadkach (lokaty, rachunki oszczędnościowe) są chronione przez BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochrona ta obejmuje kapitał do równowartości 100 tys. euro.

Taki stan rzeczy nie zmienia faktu, że mogą pojawić się problemy z wypłatą środków w przypadku poważnych zawirowań politycznych czy konfliktu zbrojnego. W efekcie każda decyzja dotycząca aktywnego oszczędzania powinna zostać rzetelnie przemyślana.

*Opracowanie: Materiał Partnera.