Zalety i wady Spółki z.o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową prawa handlowego. Taka jej forma niesie za sobą szereg konsekwencji, które mają duży wpływ na opłacalność podjęcia decyzji o założeniu takiego właśnie typu działalności gospodarczej. Spółka z. o. o jest najczęściej wybieraną w Polsce formą przedsiębiorczości działającą w oparciu o kodeks spółek handlowych. Na taki stan rzeczy wpłynęło bez wątpienia wiele korzyści wynikających z prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można jednak zapominać o wadach, które się z jej założeniem wiążą.

 

Zalety spółki Z. O.O

Podstawowa zaleta wiążąca się w wyborem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z samej jej nazwy. Otóż bez wątpienia właśnie ograniczona odpowiedzialność jej wspólników (wyłącznie do wysokości wniesionych własnych udziałów) czyni spółkę Z. O. O najbezpieczniejszą formą działalności biznesowej na jaką można się zdecydować na terenie naszego kraju. Za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem odpowiada z kolei sama spółka, co nie ogranicza jednak dużego wpływu wspólników na sposób prowadzenia i zarządzania firmą. Pozostałe, najważniejsze zalety wiążące się z wyborem spółki Z. O. O to przede wszystkim:

• Osobowość prawna spółki
• Możliwość prowadzenia zarówno jednoosobowej spółki, jak i utworzonej przez kilka podmiotów
• Duży wybór rodzajów prowadzonej działalności
• Pozbawiona istotnego ryzyka możliwość zaangażowania dużych środków kapitałowych
• Niewiążąca się z koniecznością rozwiązania spółki możliwość wprowadzania rotacji pod względem obecności wspólników
• Możliwość działania firmy na szeroką skalę
• Niski kapitał zakładowy wynoszący zaledwie 5000 zł, przy minimalnej wartości udziału jednego wspólnika na poziomie 50 zł

Wady spółki Z. O. O

Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest też obarczony kilkoma istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorcy wadami. Pojawiają się one zarówno na etapie zakładania spółki, jak i później – podczas jej prowadzenia. Do najbardziej znaczących z nich należy zaliczyć:

• Dużą odpowiedzialność członków zarządu spółki za powstałe zobowiązania
• Wysokie wydatki wiążące się z uruchomieniem spółki
• Konieczność prowadzenia pełnej księgowości i opracowywania sprawozdań finansowych
• Wymóg rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
• Konieczność podwójnego opodatkowania uzyskanych dochodów (zarówno od zysków spółki, jak i dywidend wypłacanych wspólnikom)

Rejestracja spółki Z. O. O

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy w pierwszej kolejności sformułować umowę spółki przybierającej formę aktu notarialnego. Następnie należy wnieść kwotę kapitału początkowego oraz powołać odpowiednie organy spółki. Po dokonaniu tych czynności pozostaje już tylko wykonanie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Nie obędzie się oczywiście bez złożenia wniosku o przypisanie numeru REGON, NIP, a także przypisania spółki do ZUS.

Wydatki związane z założeniem spółki Z. O.O

Jak zostało wcześniej wspomniane, założenie spółki Z. O. O wiąże się z koniecznością poniesienia sporych kosztów rejestracyjnych. Do owych kosztów należy zaliczyć przede wszystkim:

• Koszt zawarcia umowy spółki sporządzonej przed notariuszem (zależny od wielkości kapitału, 195, 20 zł w przypadku minimalnego kapitału 5000 zł)
• Wzory podpisów osób, które upoważnia się do reprezentowania spółki – 20 zł pomnożone przez liczbę osób
• Wykonanie odpisów aktu notarialnego – 6 zł za każdą ze stron
• Dokonanie rejestracji w KRS – 500 zł
• Sporządzenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł
• Konieczność opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych – 0, 5% od kapitału
• Przystąpienie do VAT – 170 zł

Składki do ZUS – czy zawsze trzeba je opłacać?

Właściciel jednoosobowej spółki Z. O. O ma obowiązek opłacania pełnych składek do ZUS na analogicznych zasadach, jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Istnieje jednak pewne rozwiązanie, które zwolni go od tego obowiązku. Aby zaoszczędzić na składkach zusowskich wystarczy, że do spółki dołączy jeden dodatkowy udziałowiec i wejdzie w posiadanie chociażby jednego procenta udziałów. W takiej sytuacji, żaden z właścicieli nie będzie musiał opłacać składek ZUS!