Czy przysługuje Ci odzież robocza? Sprawdź obowiązki spełniania warunków BHP swojego pracodawcy.

Praca w różnych sektorach gospodarki wymaga zarówno od pracowników, jak i pracodawców odpowiednio przygotowania. Ma ono decydujące znaczenie pod względem jakości wykonywanej pracy i jednoczesnego zachowania bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia. Nieodłącznym elementem takiego przygotowania jest odzież robocza, której zadaniem jest ochrona pracowników i ich zdrowia. Czy w miejscu pracy przysługuje nam odzież robocza? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Sprawdzamy!

Środki ochrony uwzględniające przepisy BHP. Jakie wymagania leżą po stronie pracodawcy?

W zależności od charakterystyki pracy, jaką wykonujemy, mamy obowiązek przestrzegać obowiązujących dla danego miejsca zatrudnienia przepisów BHP. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa pracy. Wiele dziedzin i sektorów gospodarki wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które mają za zadanie chronić pracowników przed zagrożeniami występującymi w miejscu zatrudnienia.

Tego typu wyposażenie dostarczane przez pracodawcę powinno być odpowiednio przystosowane do możliwych pojawiających się zagrożeń. Ponadto środki ochrony indywidualnej muszą być dobrze dopasowane do każdego pracownika, tak aby po ich regulacji w pełni chroniły pracowników na danym stanowisku. Po stronie pracodawcy leży decyzja, w jakim czasie i przypadkach muszą być używane środki ochrony indywidualnej.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skonsultowanie się z pracownikami lub ich przedstawicielami w sprawie odpowiedniego doboru środków ochrony indywidualnej, a także odzieży roboczej. Jest to niezwykle istotne, gdyż dobrej jakości buty BHP męskie z DawpolBHP bądź też bluza robocza z hurtowni DawpolBHP mają za zadanie w pełni chronić przed możliwymi niebezpieczeństwami, a także przed utratą zdrowia, a nawet życia!

srodki ochrony uwzgledniajace przepisy bhp jakie wymagania leza po stronie pracodawcy

Czy pracownikom przysługuje w miejscu pracy odzież robocza?

W zależności od miejsca pracy i jej rodzaju, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom ciuchy i obuwie robocze, które muszą spełniać wymagane normy. Co ważne, dostarczenie odzieży odbywa się to na koszt pracodawcy. Prawo pracy umożliwia także korzystanie z własnych ubrań i wyposażenia, takich jak buty BHP damskie z hurtowni BHP Dawpol. Jednakże jest to możliwe tylko pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

czy pracownikom przysluguje w miejscu pracy odziez robocza

Na początek pracodawca musi wykazać konkretne stanowiska, na których dopuszczalne jest użytkowanie własnej odzieży roboczej. Następnie potrzebna będzie zgoda pracownika, a także ustalenie, czy dane wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Osobie, która korzysta z własnej odzieży roboczej, należy się zwrot poniesionych z tego powodów kosztów. Musi on także uwzględniać aktualne ceny danego wyposażenia pracownika.

Trzeba również pamiętać, że nie wszędzie występuje możliwość korzystania z własnej odzieży roboczej. Istnieją pewne stanowiska pracy, gdzie jest ono zakazane. Do tego grona możemy zaliczyć:

  • pracę związaną z obsługą maszyn i innych urządzeń;
  • stanowiska, na których panuje duże prawdopodobieństwo skażenia lub ubrudzenia odzieży roboczej;
  • pracę ze środkami chemicznymi, promieniotwórczymi itp.

*Materiał Partnera