7 błędnych przekonań o ochronie marki, które mogą być kosztowne.

Znaki towarowe są kluczowym elementem identyfikacji marki, lecz otacza je wiele mitów. W tym artykule dokładnie przeanalizujemy najczęstsze błędy przedsiębiorców. Mogą one skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla Twojej firmy. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć dowiedz się czego nie robić.

1: Marka jest automatycznie chroniona po założeniu firmy

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczy przekonania, że samo założenie firmy chroni jej nazwę. Ten mit może prowadzić do nieoczekiwanych komplikacji prawnych i finansowych.

W rzeczywistości, założenie firmy nie zapewnia kompleksowej ochrony jej nazwy. Choć prawo oferuje pewien poziom ochrony dla znaków używanych w handlu, to zazwyczaj jest ona ograniczona. Obejmuje ona tylko teren, na którym firma faktycznie prowadzi działalność, i zależy od rzeczywistego użycia marki w biznesie. Co więcej, prawa te są często trudniejsze do egzekwowania i wymagają dowodu na to, że marka jest rozpoznawalna i związana z konkretnym źródłem towarów lub usług.

ochrona marki
Źródło: Materiał Partnera

Aby zapewnić sobie pełną ochronę praw do marki, przedsiębiorcy powinni zarejestrować nazwę firmy i logo jako znaki towarowe. Zastrzeżony znak towarowy daje prawnie ugruntowaną ochronę na całym terytorium, na którym został zarejestrowany, niezależnie od faktycznego użycia marki. Rejestracja znaków towarowych ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw przez inne podmioty.

Zobacz również: Co daje ochrona znaku towarowego: https://www.kancelarialech.pl/co-daje-ochrona-znaku-towarowego/

2: Ochrona marki nie jest potrzebna, jeśli firma jest mała

Nawet niewielkie przedsiębiorstwa, rozpoczynając swoją działalność, powinny aktywnie dążyć do zarejestrowania swoich znaków towarowych. Takie działanie nie tylko chroni ich nazwy i logo, ale także otwiera drzwi do wielu korzyści.

Rejestracja znaku towarowego zabezpiecza firmę przed nieautoryzowanym wykorzystaniem jej nazwy i loga przez inne podmioty. Jest to kluczowe, szczególnie gdy przedsiębiorstwo rośnie i zdobywa rozpoznawalność na rynku. W przypadku, gdy inna firma zdecyduje się wykorzystać podobną nazwę lub logo, zarejestrowany znak towarowy daje jasne podstawy do podjęcia kroków prawnych.

Co więcej, rejestracja znaku towarowego nie tylko chroni, ale również dodaje wartości firmie. Jest to szczególnie istotne w długoterminowej perspektywie. W przypadku sprzedaży firmy, rozbudowy biznesu, czy nawet pozyskiwania inwestorów, zarejestrowany znak towarowy jest aktywem, które znacząco podnosi wartość przedsiębiorstwa. Rejestracja znaku towarowego jest postrzegana jako oznaka profesjonalizmu i przemyślanej strategii rozwoju.

3: Tylko logo da się „opatentować”

Znak towarowy może przyjąć formę nie tylko graficznego symbolu czy logotypu, ale także słowa, frazy czy nawet unikalnego wzornictwa (przestrzennego znaku towarowego). Charakterystyczny slogan, który momentalnie przywołuje na myśl określoną markę, lub wyjątkowy kształt produktu, który wyróżnia go na tle konkurencji, również mogą być objęte ochroną jako znaki towarowe.

Ponadto, znak towarowy może chronić także tak abstrakcyjne elementy jak dźwięk czy kolor. Weźmy na przykład kultową czołówkę Twentieth Century Fox lub fioletowy kolor opakowania czekolady Milka.

4: Jednym zgłoszeniem można chronić markę na cały świat

Wiele firm zakłada, że rejestracja znaku towarowego w jednym kraju automatycznie zapewnia ochronę na całym świecie. W rzeczywistości, prawa do znaku towarowego ograniczają się do kraju, w którym nastąpiła rejestracja.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych ochroną znaku towarowego, istnieje kilka kluczowych instytucji do rozważenia. Urząd Patentowy RP (UPRP) to początkowy punkt dla firm, które chcą zarejestrować swój znak towarowy na poziomie krajowym -ochrona na terenie Polski.

Na szczeblu europejskim, kluczową instytucją jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Rejestracja znaku towarowego w EUIPO umożliwia ochronę w całej Unii Europejskiej, co jest wygodnym rozwiązaniem dla firm, które prowadzą działalność w wielu państwach członkowskich.

Globalna ochrona wymaga jednak szerszych działań. W tym kontekście, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) odgrywa istotną rolę. System Madrycki, zarządzany przez WIPO, umożliwia zarejestrowanie znaku towarowego w wielu krajach jednocześnie, przy użyciu jednego wniosku.

5: Kupienie domeny zapewnia marki

Należy jasno podkreślić, że rejestracja domeny internetowej nie równa się ochronie znaku towarowego. Domena internetowa służy głównie jako adres w sieci, pozwalający klientom łatwiej odnaleźć i skontaktować się z firmą online. Chociaż jest to ważny element tożsamości cyfrowej firmy, sama w sobie nie oferuje ochrony prawnej dla nazwy przedsiębiorstwa.

Aby faktycznie zabezpieczyć swoją markę, przedsiębiorcy muszą podjąć kroki w celu zarejestrowania swoich znaków towarowych w urzędzie patentowym. Taki proces rejestracji zapewnia prawną ochronę nazwy firmy, a także innych elementów identyfikacyjnych.

6: Po rejestracji mam pewność, że nie moja nazwa jest bezpieczna

Głównym zadaniem urzędów patentowych jest ocena, czy zgłaszany znak towarowy spełnia kryteria niezbędne do rejestracji. Jednakże, te instytucje nie zapewniają gwarancji, że znak nie narusza praw innych podmiotów. Innymi słowy, urząd patentowy nie bada kompleksowo, czy zgłoszone oznaczenie nie koliduje z wcześniej zarejestrowanymi znakami.

Dodatkowo, po zgłoszeniu znaku towarowego, właściciele wcześniejszych marek mają możliwość sprzeciwu wobec tej rejestracji. Jeśli przeoczą termin na zgłoszenie sprzeciwu, mają jeszcze 5 lat na unieważnienie przyznanego prawa do znaku towarowego. To oznacza, że ryzyko konfliktu prawnego może istnieć nawet po pomyślnej rejestracji.

Odpowiedzialność za upewnienie się, że znak towarowy nie narusza praw innych, spoczywa więc w całości na osobie ubiegającej się o rejestrację. Dlatego niezmiernie ważne jest przeprowadzenie szczegółowych badań przed złożeniem wniosku. Taka wstępna analiza pomaga zidentyfikować potencjalne kolizje z istniejącymi znakami towarowymi i zmniejsza ryzyko przyszłych sporów prawnych.

MIT 7: Użycie ® zamiast ™ nie ma znaczenia

Pomimo powszechnego przekonania, że wybór między tymi dwoma symbolami nie ma znaczenia, w rzeczywistości każdy z nich niesie ze sobą odmienne implikacje prawne.

Symbol ® jest wyraźnym oznaczeniem, że dany znak towarowy został oficjalnie zarejestrowany i posiada pełną ochronę prawną. Stosowanie tego symbolu jest zarezerwowane wyłącznie dla znaków, które przeszły pomyślnie proces rejestracji w urzędzie patentowym. Użycie symbolu ® dla znaku, który nie został formalnie zastrzeżony, jest nie tylko nieprawidłowe, ale może również prowadzić do konsekwencji prawnych.

Z drugiej strony, symbol ™ może być używany dla znaków towarowych, które nie są oficjalnie chronione. Ten symbol wskazuje, że dany znak jest używany w handlu jako znak towarowy, jednak nie przeszedł formalnego procesu rejestracji. Ważne jest zrozumienie, że symbol ™ nie zapewnia pełnej ochrony prawnej, jaka przysługuje zarejestrowanym znakom towarowym. Oznacza to, że posiadacze niezarejestrowanych znaków mogą napotkać trudności w dochodzeniu swoich praw w przypadku naruszenia.