Porównanie systemów podatkowych: Kluczowe różnice dla przedsiębiorców prowadzących działalność za granicą.

W różnych krajach na świecie obowiązują odmienne systemy podatkowe, co pozostaje nie bez znaczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za granicą. Na korzyść niektórych niektórych państw przemawiają niższe stawki VAT, PIT, CIT czy ich odpowiedników, a także niski poziom złożoności przepisów oraz obecność atrakcyjnych ulg podatkowych. Polskie prawo podatkowe obiektywnie porównać można przede wszystkim z regulacjami, które obowiązują w innych państwach Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

system podatkowy

Konkurencyjność podatkowa

O konkurencyjności podatkowej decyduje głównie stawka PIT i CIT. Pod tym względem wśród krajów OECD najkorzystniej wypada Estonia, gdzie podatki te wynoszą 20%, a większość osiąganych zysków zagranicznych zysków jest zwolniona z podatku. Dobre warunki występują też w takich państwach, jak Francja, Włochy, Nowa Zelandia czy Litwa. Polska pod względem podatku PIT zajmuje miejsce dziewiąte, natomiast obowiązkowy CIT 15% jest najniższy w zestawieniu i występuje również na Litwie. Podatek ten największą wartość ma w Meksyku, Australii i Francji, z czego ten ostatni kraj odznacza się dość wysokimi podatkami od transakcji finansowych, podatkiem od nieruchomości czy PIT-em od zysków kapitałowych i dywidend. Za najmniej korzystne uznaje się systemy podatkowe, które obciążają przedsiębiorców podatkami konsumpcyjnymi w stawce 20% lub wyższej, co niestety obowiązuje również w Polsce.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów od osób fizycznych jest w większości państw OECD progresywne, przez co większe zarobki wiążą się z wyższymi stawkami. Krajem najmniej korzystnym pod tym kątem jest Słowenia, która charakteryzuje się łącznymi stawkami krańcowymi powyżej 61%. Koszty opodatkowania są najbardziej atrakcyjne na Węgrzech, a najmniej w Izrealu. Organy podatkowe wszystkich państw OECD są też coraz mocniej nastawione na obsługę e-PIT-ów, czyli elektronicznych rozliczeń. Roczne zeznania podatkowe w niektórych krajach są przygotowywane automatycznie i bezpośrednio udostępniane przez skarbówkę, co dotyczy chociażby Polski.

dzialalnosc za granica

Odliczanie strat z ubiegłych lat

W zdecydowanej większości państw OECD jest możliwe odliczanie strat podatkowych z minionych lat. Systemy podatkowe tych krajów nie narzucają też ograniczeń w tym zakresie, bądź też ustalają jedynie niskie limity. W tym drugim przypadku, dopuszczalny okres przenoszenia straty wynosi średnio osiem lat. Najmniej atrakcyjnie pod tym względem wypadają Polska i Węgry, ze względu na dopuszczalne odliczenie straty przez pięć lat i jedynie do połowy wysokości poniesionej straty. Z tego względu rodzimi przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rozpoczęcie działalności w innym kraju. Bardzo korzystne jest chociażby rozliczanie podatkowe w Norwegii. Z uwagi jednak na specyficzne przepisy, warto skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w tym zakresie. Profesjonalna obsługa firm w Norwegii to jedna z usług, które oferują doświadczeni konsultanci Polish Connection.

Stopień złożoności prawa podatkowego

Przedsiębiorcy mogą na różne sposoby oceniać stopień złożoności systemów podatkowych poszczególnych państw. Istotnym czynnikiem jest chociażby całkowita ilość płatności dokonywanych z tytułu podatków, które są wznoszone przez firmę. Do ważnych parametrów należy też czas konieczny na adaptację do nowych przepisów. Najwięcej potencjalnych podatków wymagają Japonia, Izrael i Włochy, z kolei najmniej – Meksyk. Biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich państw OECD, na każdego przedsiębiorca przypada około ośmiu różnych podatków. W Polsce dla porównania występuje ich nawet kilkanaście. Kraje te różnią się też pod względem czasu, jaki podmioty mają na przystosowanie się do wprowadzanych zmian w przepisach. Najkorzystniej pod tym względem wypadają Estonia, Szwecja i Irlandia, z kolei najsłabiej Stany Zjednoczone, Meksyk i Izreal. Czas przystosowana się do nowych regulacji pod względem podatku PIT jest najkrótszy w Luksemburgu, a najdłuższy we Włoszech. W przypadku podatku VAT, najlepiej wypada Szwajcaria i najgorzej Polska.

*Materiał Partnerski