9 korzyści z wykorzystania ITIL®4 w biznesie.

ITIL®4 to najnowsza iteracja uniwersalnego zestawu praktyk do zarządzania usługami informatycznymi. Sprawdź, jakie korzyści może przynieść jego zastosowanie w Twoim przedsiębiorstwie.

Krótko o ITIL®4

ITIL® to zestaw najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami IT. Pomagają one organizacjom zarządzać zasobami w taki sposób, by dostarczać użytkownikom rozwiązania najwyższej jakości, odpowiadając na ich aktualne potrzeby czy problemy, które sygnalizują. Podstawowymi zaletami ITIL® są elastyczność i uniwersalność. Żadne z opracowanych rozwiązań nie ma charakteru nakazowego i można je zastosować w praktycznie każdym przedsiębiorstwie.

W 2019 roku AXELOS opublikował najnowszą wersję omawianych praktyk, czyli ITIL 4. Jest ona odpowiedzią na coraz szybsze tempo zmian technologicznych i dostosowanie praktyk ITIL do wymagań czwartej rewolucji przemysłowej. Do prac nad ITIL®4 zaangażowały się tysiące interesariuszy oraz 150 profesjonalistów z szeroko pojętej sfery IT. Jakie profity wiążą się z wykorzystaniem ITIL ver. 4 w działalności biznesowej?

9 korzyści wykorzystania ITIL®4 w biznesie

  1. Budowanie konkurencyjności i wartości biznesowej. Dostawcy usług, którzy stale podnoszą jakość swoich produktów oraz usług, realizują swoje cele, budując konkurencyjność i wartość biznesową.

  2. Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. ITIL®4 pomaga w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z usługami IT.

  3. Wzrost efektywności. Dzięki temu organizacje mogą szybciej i efektywniej odpowiadać na bieżące problemy i zapotrzebowanie rynku oraz użytkowników.

  4. Elastyczność i skalowalność rozwiązań. ITIL®4 pomaga organizacjom adaptować się do potrzeb biznesowych i technologicznych, umożliwiając elastyczne i skalowalne podejście do zarządzania usługami.

  5. Zwiększona transparentność operacji dzięki jasno zdefiniowanym zasadom i wartościom.

  6. Lepsza integracja z Agile i DevOps ułatwiająca szybsze dostosowywanie się do zmian oraz innowacji.

  7. Poprawa relacji z klientami poprzez skuteczne zarządzanie usługami IT skutkujące zwiększoną satysfakcją klientów i użytkowników końcowych.

  8. Redukcja kosztów i efektywniejsze zarządzanie zasobami biznesowymi.

  9. Wzmacnianie kultury ciągłego doskonalenia. ITIL 4 kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie, co sprzyja kulturze innowacji i ciągłego rozwoju.

ITIL®4 w biznesie

Poznaj ITIL®4 Foundation

Chcesz lepiej zapoznać się z ITIL oraz rozwiązaniami, które proponuje? ITIL®4 Foundation to 2-dniowy kurs wprowadzający uczestników w nową odsłonę tego zbioru praktyk efektywnego zarządzania usługami IT. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej lub online (na żywo). Skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży informatycznej, jak i tych, które pragną stale rozwijać się w tym kierunku czy po prostu uaktualnić swoją wiedzę (posiadacze starszych certyfikatów ITIL®).

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ITIL4 oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu na poziomie Foundation. Możesz skorzystać z udziału w szkoleniu w ramach atrakcyjnej subskrypcji Inprogress Plus, która pozwala również na uczestnictwo w innych akredytowanych kursach z zakresu inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami itd. Szczegóły na stronie organizatora: https://inprogress.pl

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącymi do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.

Źródło: Materiał Partnera.