Jak wystawić wezwanie do zapłaty – wskazówki.

Nieopłacona faktura to niemały problem dla każdego przedsiębiorcy. Nie chodzi tu jedynie o to, że w zamian za sprzedany towar bądź wykonaną usługę nie otrzymał on należnego mu wynagrodzenia, ale dodatkowo wiąże się to z komplikacjami prawnymi. Mimo, że w rzeczywistości nie ma on zysku, to i tak musi odprowadzić należny od niego podatek.

W takich sytuacjach, gdy klient zalega z opłaceniem faktury, rusza cała machina prawna, która na pewno nie będzie niczym przyjemnym ani dla dłużnika ani dla przedsiębiorcy. Pierwszym krokiem jaki należy poczynić jest polubowne wezwanie do zapłaty. Polega ono na tym, by dogadać się z dłużnikiem co do warunków uregulowania zobowiązania, jeśli to nie pomoże przechodzimy do kolejnego kroku.

Tutaj sprawy zaczynają się komplikować i w grę wchodzą przepisy prawne mające zmusić dłużnika do zapłaty. W takiej sytuacji musimy skierować sprawę do sądu cywilnego bądź gospodarczego, w zależności od tego czy mamy do czynienia z osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą.

Należy, wtedy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, które powinno zawierać takie informacje jak: data wystawienia, wierzyciela, dłużnika, wysokość zobowiązania, możliwość uregulowania zobowiązania oraz terminu w jakim należy go dokonać oraz oczywiście podpis.

Dodatkowo powinno zawierać informację o zgłoszenia sprawy do Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Dokładny wzór takiego wezwania do zapłaty możemy znaleźć w internecie. Dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie z porady prawnej lub oddanie sprawy do odpowiedniej firmy windykacyjnej, która zajmie się naszym problemem i poprowadzi całą sprawę w naszym imieniu, dzięki temu sami zaoszczędzimy czas i nerwy związane ze ściganiem dłużnika.