Działalność gospodarcza i urlop macierzyński

Rok 2013 to rok wielkich zmian dla osób, które będą starały się o urlop macierzyński z tytułu pojawienia się dziecka w rodzinie. Urlop macierzyński został wydłużony, zostały wprowadzone liczne nowe regulacje, które pozwalają nie tylko na dłuższy pobyt z dzieckiem i na wyższe niż dotąd świadczenia, ale także umożliwiają dzielenie się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka.

Oznacza to, że rodzice mogą podzielić się pulą dostępnego czasu na wychowywanie dziecka. Jedną z ważniejszych zmian jest ta dotycząca osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą urodzić dziecko w trakcie odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Przed urodzeniem dziecka nie należy zawieszać działalności gospodarczej nawet jeśli w czasie połogu oraz urlopu macierzyńskiego nie zamierzamy prowadzić w pełnym wymiarze swojej firmy. Ma to na celu uzyskanie możliwości otrzymywania zasiłku przez przedsiębiorcę przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Co więcej, istnieje możliwość otrzymywania sześciu i pół tysiąca złotych świadczeń miesięcznie przez pół roku po narodzinach dziecka jeśli przed narodzinami podniesiemy sobie wysokość wpłacanych składek na ubezpieczenie chorobowe do maksimum. Jest to fortel, na który decyduje się mnóstwo kobiet, które prowadzą działalność, a które chcą przejść na urlop macierzyński.

Jednakże trzeba mieć świadomość tego, że ZUS niestety potrafi skontrolować to, czy faktycznie prowadziłyśmy firmę przed zajściem w ciążę, czy może też założyłyśmy działalność miesiąc przed porodem tylko po to aby opłacić na jeden miesiąc składkę i uzyskać dostęp do półrocznego wysokiego świadczenia.

W sytuacji wykrycia takiego procederu można liczyć się nie tylko z dotkliwymi sankcjami finansowymi, ale także ze zgłoszeniem takiego procederu do prokuratury. Warto dodać, że prawo do zasiłku macierzyńskiego mają także osoby, które zaadoptowały dziecko pozostające w wieku do siódmego roku życia. W sytuacji kiedy matka dziecka umiera podczas urlopu macierzyńskiego, prawo do zasiłku przejmuje ojciec dziecka lub bezpośredni dalszy opiekun dziecka.