Dofinansowanie na pracownika z Urzędu Pracy

Jeżeli właściciel firmy, poprzez zatrudnienie pracownika ma zamiar poszerzyć rozwój swojej działalności może liczyć na pomoc z Urzędu Pracy. Podstawowym warunkiem jest przyjęcie do pracy bezrobotnego, skierowanego z Urzędu Pracy.
Ustawodawca proponuje pomoc w postaci dofinansowanie na przyjętego pracownika. Dotacja ta może przybierać różnorakie formy i obejmuje między innymi:

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.
2. Refundację kosztów wyposażenia pracownika,
3. Pożyczkę na tworzenie kolejnego miejsca pracy.

W momencie ubiegania się o subsydium, firma musi posiadać dobrą kondycję finansową, to znaczy nie zalegać z opłatami składkowymi na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych opłat publicznych, a przede wszystkim wypłatą pensji personelowi. Właściciel firmy nie może być karany za przestępstwa gospodarcze przynajmniej w przeciągu dwóch ostatnich lat. Jeżeli polityka firmy prowadzona jest w zgodzie w powyższymi zaleceniami, można przystąpić do zbierania odpowiedniej dokumentacji.

Wniosek na dofinansowanie, należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz, jeżeli w danym okręgu są takie wymogi, zawrzeć umowę ze starostą powiatu lub kimś kto posiada takie same moce prawne. Następnie dokonać odpowiedniego zakupu, który ma służyć jako wyposażenie stanowiska to jest” urządzeń, maszyn lub innych tego typu środków trwałych. Na koniec, kiedy już skierowany z urzędu bezrobotny trafi do firmy, należy z nim podpisać umowę o pracę. Obecna kwota, którą można otrzymać z tytułu dofinansowania to około 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Możliwy jest również inny rodzaj dofinansowania do pracownika (uprzednio bezrobotnego) przez Urząd Pracy, a mianowicie refundacja kosztów, jakie właściciel firmy poniósł, na rzecz opłaconych składek społecznych. W tym wypadku jednak, jest to wypłata tylko i wyłącznie jednorazowa, a wynosi około 4. 000 zł(cztery tysiące złotych)

Aby złożyć odpowiedni wniosek do tej formy dofinansowania, należy to zrobić w Powiatowym Urzędzie Pracy, a w załączniku dostarczyć również wszystkie zaświadczenia związane z prowadzeniem firmy posiadające takie informacje jak: NIP, REGON oraz brak zadłużenia w ZUS-ieie czy Urzędzie Skarbowym.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wyżej wymienionych wniosków wynosi 30 dni. Teraz wystarczy czekać na przychylne załatwienie sprawy, która wedle obowiązujących przepisów, należy się każdemu uczciwemu pracodawcy.