Krus i działalność gospodarcza

KRUS to skrót od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczania rolników. Wszyscy rolnicy płacą co kwartał składkę, dzięki czemu zyskują ubezpieczenie społeczne dla siebie i swoich rodzin. Problem pojawia się jeśli plantator, rozpoczyna prowadzenie działalność gospodarczą, która nie jest w sposób bezpośredni związana z rolnictwem. W takim wypadku, taka osoba, może dalej podlegać ubezpieczeniu z Kasy Rolniczej, musi tylko spełnić odpowiednie warunki.

Jest to możliwe jeśli rolnik przez ostatnie 3 lata był ubezpieczony w KRUS-ie i nadal zamierza prowadzić gospodarstwo rolne. Konieczne jest także złożenie w urzędzie oświadczenia, które będzie potwierdzało kontynuację ubezpieczenia. Rolnik nie może być pracownikiem, gdzie indziej i nie może pozostawać tam w stosunku służbowym. Należy zachować termin 14 dni od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku nie dostarczenia do KRUS-u odpowiednich dokumentów, ubezpieczenia ustanie, wraz z końcem kwartału.

Rolnik wciąż może być ubezpieczony przez KRUS jeśli nie ma prawa do renty i emerytury ani żadnych innych świadczeń. Kwota dochodów, jaka została uzyskana z pozarolniczej działalności nie może przekraczać kwoty granicznej, która jest ogłaszana w „Monitorze Polskim”. W 2012 roku kwota ta wynosiła 3 011 zł. Jest to suma, która jest co roku na nowo obliczana, a jej wielkość zależy od wskaźników cen towarów i usług.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności rolnik jest zobligowany do dostarczenia dokument do KRUS -u, który poświadczy, jaka była wysokość podatku dochodowego. Zaświadczenie należy dostarczyć do 31 maja każdego roku. Jeśli kwota przekroczy wartość graniczną na dany rok rolnik i jego domownicy mogą stracić ubezpieczenie. W takim wypadku konieczne będzie płacenie ubezpieczenia od 1 czerwca do ZUS-u. Jeśli rolnik zdecyduje się rozwiązać swoją działalność to jest zobowiązany, aby zaświadczenie o tym, dostarczyć do Kasy Rolniczej w przeciągu 14 dni od daty likwidacji firmy. Jeśli rolnik lub domownik prowadzący własny biznes przekroczy kwotę graniczną, konieczne będzie opłacenie składki emerytalne, w podwójnej wysokości. Pozostałe składki czyli ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie pozostaną bez zmian. Część przedsiębiorców woli płacić KRUS niż ZUS ze względu na niższą składkę. Przykładowo rolnicy w I kwartale 2013 roku musieli zapłacić 606 zł, a osoby prowadzące własną firmę, kwotę prawie pięć razy wyższą.