Strona główna Biznes, Ebiznes

Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

cykl deminga

Na czym polega Cykl Deminga?

Życie polega na ciągłym doskonaleniu się i rozwijaniu, we wszystkim co robimy. Nie zależnie od tego jakiej działalności się oddajemy, głównym celem który sobie stawiamy, jest bycie coraz lepszym. Właśnie po to powstał Cykl...
działalność nierejestrowana

Omawiamy działalność nierejestrowaną- czyli firmę na próbę

Działalność nierejestrowana zwykle wzbudza wiele kontrowersji. Jest to głównie drobna działalność zarobkowa, jedna należy pamiętać, że nie zwalnia ona z płacenia podatku. By móc skorzystać z tego przywileju, należy zaznajomić się z odpowiednimi przepisami...
roe

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

ROE to miara zwrotu z kapitału własnego firmy, która pokazuje stosunek zysku netto do kapitału własnego firmy. Zwrot z kapitału charakteryzuje zwrot z inwestycji akcjonariuszy pod względem zysku otrzymanego przez spółkę. Wskaźnik ten może...
analiza pest

Zasady analizy PEST

Każde przedsiębiorstwo, które chce dokonać zmian niosących ze sobą pozytywne efekty bądź chcąc zbadać otoczenie biznesowe dla prowadzonej działalności musi dokonać dogłębnej analizy motywowanej różnymi czynnikami. Metodą umożliwiającą dokonanie rzetelnej oraz obiektywnej oceny otoczenia...

Paradoks Snoba – tzw efekt snobizmu

Efekt snobizmu został sformułowany po raz pierwszy przez amerykańskiego ekonomistę Harveya Leibensteina.  Efekt snoba często nazywany jest także paradoksem snobizmu i określa się nim taką sytuację ekonomiczną, w której niektórzy konsumenci postanawiają o zaniechaniu...
próg rentowności firmy

Czym jest i jak obliczyć próg rentowności firmy?

W każdym biznesie ważne jest, aby obliczyć, w którym momencie firma w pełni pokryje straty i zacznie przynosić realne dochody. W tym celu określa się tak zwany próg rentowności, który pokazuje skuteczność projektu, ponieważ...
Paradoks Giffena

Paradoks Giffena

Jednym z fundamentalnych i podstawowych instrumentów w mikroekonomii jest analiza popytu i podaży. Powszechnie znane prawo popytu stwierdza, że przy rosnących cenach (w przypadku pozostałych niezmiennych czynników) nabywcy danego dobra będą ograniczać ilość, które...
prokura samoistna

Prokura samoistna

Czym jest prokura ? Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowość wśród całej rodziny prawnych pełnomocnictw polega na tym, że może jej udzielić wyłącznie przedsiębiorca wpisany do obowiązującego w danym okresie rejestru przedsiębiorców. Informację o stronach...
Krzywa Laffera

Krzywa Laffera

Najbardziej znanym modelem ekonomii podaży jest tak zwana krzywa Laffera. Jej twórcy postulowali obniżenie stóp podatkowych, aby pobudzić inwestycje, a także w celu zmniejszenia roli państwa w gospodarce, co miałoby zwiększyć podaż pracy. No...

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe to pojęcia, które są dość często stosowane zamiennie. Jest to jednak błędne rozumowanie gdyż mowa o zupełnie dwóch różnych ubezpieczeniach. Jakie zatem występują różnice pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym a chorobowym?...