Strona główna Biznes, Ebiznes

Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

faktura zaliczkowa wzór

Faktura zaliczkowa – omówienie i wzór

Istnieją różnego rodzaju faktury, nie wszystkie z nich obejmują całą kwotę transakcji. Postępując zgodnie z art.19 a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług musimy wystawić odpowiednią fakturę po otrzymaniu całości lub części...
nota korygująca

Może się zdarzyć, że faktura którą wystawimy będzie zawierała błędy. Jak powinny one być...

Jednym ze sposobów jest wystawienie noty korygującej. Bardzo ważne w tym przypadku jest to, że takiej noty się nie księguje. Polega jedynie na korekcie wcześniej wystawionej faktury. Notę korygująca można wystawić zarówno do faktury...
faktura korygująca

Faktura korygująca – omówienie i wzory do pobrania

Faktura korygująca jest specjalnym dokumentem księgowym. W przypadku pewnych sytuacji, które powodują zmiany w podstawie opodatkowana, to sprzedawca jest zobowiązany do jego wystawienia. Tylko podmiot, który jest wystawcą faktury sprzedaży jest uprawniony do skorygowania...
analiza swot

Przykład analizy swot przedsiębiorstwa z obszernym omówieniem

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych metod analizy informacji. Jako strategiczne narzędzie analizy pozwala wszechstronnie określić sytuację organizacji. SWOT jest skrótem od angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabości), opportunities (szanse) i threats...
cykl deminga

Na czym polega Cykl Deminga?

Życie polega na ciągłym doskonaleniu się i rozwijaniu, we wszystkim co robimy. Nie zależnie od tego jakiej działalności się oddajemy, głównym celem który sobie stawiamy, jest bycie coraz lepszym. Właśnie po to powstał Cykl...
działalność nierejestrowana

Działalność bez rejestracji czyli tzw „firma na próbę”

Działalność nierejestrowana zwykle wzbudza wiele kontrowersji. Jest to głównie drobna działalność zarobkowa, jedna należy pamiętać, że nie zwalnia ona z płacenia podatku. By móc skorzystać z tego przywileju, należy zaznajomić się z odpowiednimi przepisami...
roe

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

ROE to miara zwrotu z kapitału własnego firmy, która pokazuje stosunek zysku netto do kapitału własnego firmy. Zwrot z kapitału charakteryzuje zwrot z inwestycji akcjonariuszy pod względem zysku otrzymanego przez spółkę. Wskaźnik ten może...
analiza pest

Zasady analizy PEST

Każde przedsiębiorstwo, które chce dokonać zmian niosących ze sobą pozytywne efekty bądź chcąc zbadać otoczenie biznesowe dla prowadzonej działalności musi dokonać dogłębnej analizy motywowanej różnymi czynnikami. Metodą umożliwiającą dokonanie rzetelnej oraz obiektywnej oceny otoczenia...

Paradoks Snoba – tzw efekt snobizmu

Efekt snobizmu został sformułowany po raz pierwszy przez amerykańskiego ekonomistę Harveya Leibensteina.  Efekt snoba często nazywany jest także paradoksem snobizmu i określa się nim taką sytuację ekonomiczną, w której niektórzy konsumenci postanawiają o zaniechaniu...
próg rentowności firmy

Czym jest i jak obliczyć próg rentowności firmy?

W każdym biznesie ważne jest, aby obliczyć, w którym momencie firma w pełni pokryje straty i zacznie przynosić realne dochody. W tym celu określa się tak zwany próg rentowności, który pokazuje skuteczność projektu, ponieważ...