Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

Podatek liniowy a progresywny

Każdego roku przedsiębiorca ma prawo zmienić sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które wykluczają ryczałt i kartę podatkową, mają do wybór: podatek według skali podatkowej, czyli inaczej: podatek progresywny lub podatek liniowy. Postaramy się w...

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie przez jakiś czas prowadzić działalności gospodarczej - przykładowo w trakcie kryzysu, własna firma może przestać przynosić dochody. Jednak nie zawsze warto od razu likwidować biznes. Rozwiązaniem...

Krus i działalność gospodarcza

KRUS to skrót od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczania rolników. Wszyscy rolnicy płacą co kwartał składkę, dzięki czemu zyskują ubezpieczenie społeczne dla siebie i swoich rodzin. Problem pojawia się jeśli...

Opłacanie składek ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na fakt, czy zatrudniają oni pracowników, czy też prowadzą firmę jednoosobową, zobowiązane są do regularnego opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy podlegają tym ubezpieczeniom w równym stopniu,...

Koszty uzyskania przychodu

Z kosztami uzyskania przychodu mamy do czynienia wówczas, kiedy mówimy o wydatkach, jakie ponosi przedsiębiorca w celu osiągnięcia danego przychodu. Z założenia będą to więc koszty wynajęcia lokalu, opłaty za wszelkie media typu woda,...

Jak wystawić wezwanie do zapłaty – wskazówki.

Nieopłacona faktura to niemały problem dla każdego przedsiębiorcy. Nie chodzi tu jedynie o to, że w zamian za sprzedany towar bądź wykonaną usługę nie otrzymał on należnego mu wynagrodzenia, ale dodatkowo wiąże się to...

Działalność gospodarcza i urlop macierzyński

Rok 2013 to rok wielkich zmian dla osób, które będą starały się o urlop macierzyński z tytułu pojawienia się dziecka w rodzinie. Urlop macierzyński został wydłużony, zostały wprowadzone liczne nowe regulacje, które pozwalają...

Zalety i wady Spółki z.o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową prawa handlowego. Taka jej forma niesie za sobą szereg konsekwencji, które mają duży wpływ na opłacalność podjęcia decyzji o założeniu takiego właśnie typu działalności gospodarczej. Spółka z....

Jak zamknąć działalność gospodarczą

Aby zamknąć firmę, bez względu na to, czy jest to działalność jednoosobowa czy nie, konieczne jest przejście odpowiednich procedur, które reguluje polskie prawodawstwo. Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji...

Ogłoszenie upadłości firmy

Jeżeli firma staje się niewypłacalna, konieczne jest przeprowadzanie procesu upadłościowego. Sposób postępowania reguluje ustawa z 28 lutego 2003 roku, znana jako "Prawo upadłościowe i naprawcze". Przepisy opisują procedurę, która opiera się na tym, aby...