Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

Kontrakt menedżerski a ZUS

Kontrakt menedżerski jest specyficzną formą zatrudnienia, co rodzi wiele pytań o sposób jego oskładkowania. O sposobie składek jakie należy odprowadzać do ZUS świadczy charakter kontraktu, który może być umową o pracę lub umową o...

Odpowiedzialność spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Wspólnicy bądź akcjonariusze, podczas podpisywania umowy spółki handlowej, obligują do osiągnięcia wspólnego celu poprzez dostarczenie wkładów finansowych. Spółkami handlowymi są: SPÓŁKA JAWNA Osobowa spółka handlowa, w której...

Zalety i wady spółki cywilnej

Spółka cywilna to zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. Chodzi o dążenie do otrzymania materialnych profitów w...

Jednoosobowa spółka z o.o

Kodeks Spółek Handlowych mówi, że spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa- z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, w której wszystkie udziały są własnością jednego wspólnika. Spółka z o. o. może być pierwotnie albo wtórnie spółką jednoosobową,...

Jak sprawdzić czy firma jest płatnikiem VAT

Weryfikowanie firm pod względem płatności VAT nie należy do naszych obowiązków i teoretycznie nie powinniśmy ponieść konsekwencji niewykonania tej czynności, ale jeżeli mamy wątpliwości co do wiarygodności danej instytucji możemy to zrobić. Dzięki temu...

Definicja działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy wydaje się doskonałym rozwiązaniem w związku z trudną sytuacją na rynku pacy. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sporej wiedzy dotyczącej podstawowych zasad, które rządzą tym obszarem. Dlatego swoją...

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Decydując się na formę opodatkowania własnej działalności gospodarczej warto jest dowiedzieć się wcześniej, z których ulg będzie możliwe skorzystanie. Każda forma opodatkowania to inne zasady dotyczące ulg podatkowych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych Najwięcej możliwości mają przedsiębiorcy...

Karta podatkowa

Karta podatkowa to sposób opodatkowania, który mogą wybrać osoby prowadzącą działalność gospodarczą szczegółowo określoną w ustawie. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością uiszczenia co miesiąc takiej samej kwoty na rzecz fiskusa. Warto pamiętać,...

Książka kontroli przedsiębiorcy

Jednym z najważniejszych dokumentów, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca, jest książka kontroli przedsiębiorcy. Organy administracji publicznej są zobowiązane do dokonywania w niej wpisów, które powinny dotyczyć ustaleń kontroli oraz jej wyników i czasu kontroli....

Wystawianie rachunku do umowy zlecenie

Umowa zlecenie rozliczana jest na podstawie przedstawionego przez zleceniobiorcę rachunku, który powinien być wystawiony według zawartej wcześniej umowy, a także powinien obejmować wszelkie czynności wykonane przez zleceniobiorcę podczas realizacji zlecenia. Według umowy zlecenie, wykonawca obliguje...