Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to sposób opodatkowania, który mogą wybrać osoby prowadzącą działalność gospodarczą szczegółowo określoną w ustawie. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością uiszczenia co miesiąc takiej samej kwoty na rzecz fiskusa. Warto pamiętać,...

Książka kontroli przedsiębiorcy

Jednym z najważniejszych dokumentów, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca, jest książka kontroli przedsiębiorcy. Organy administracji publicznej są zobowiązane do dokonywania w niej wpisów, które powinny dotyczyć ustaleń kontroli oraz jej wyników i czasu kontroli....

Wystawianie rachunku do umowy zlecenie

Umowa zlecenie rozliczana jest na podstawie przedstawionego przez zleceniobiorcę rachunku, który powinien być wystawiony według zawartej wcześniej umowy, a także powinien obejmować wszelkie czynności wykonane przez zleceniobiorcę podczas realizacji zlecenia. Według umowy zlecenie, wykonawca obliguje...

Kwota zmniejszająca podatek

Podatnicy, którzy rozliczają się na ogólnodostępnych przepisach zgodnie ze skalą podatkową, mają prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek, która im przysługuje, i która dla każdego jest niezmienna. Jednakże, aby w pełni zaistniała możliwość...

Remanent likwidacyjny

Remanent likwidacyjny jest jednym z obowiązków, który muszą wykonać przedsiębiorcy, chcący zakończyć działalność gospodarczą. W Polsce istnieje kilka rodzajów remanentów likwidacyjnych, do których zalicza się między innymi : - remanent dla podatku dochodowego od osób fizycznych -...

Spółka akcyjna – charakterytyka

Jest to spółka kapitałowa, której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna powstaje poprzez zawiązanie spółki czyli podpisanie statutu przez założycieli. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założycielem spółki akcyjnej może być jedna...

Zysk operacyjny

Czym jest zysk operacyjny inaczej zwany wynikiem operacyjnym? Najprościej rzecz ujmując odzwierciedla on seryjny rezultat z działalności zasadniczej przedsiębiorstwa. Zysk operacyjny nazywany jest potocznie EBIT, czyli z angielskiego Earnings Before deducting Interest and Taxes....

Outsourcing – wady i zalety

Outsourcing to słowo pochodzące z języka angielskiego. Powstało z połączenia słów – outside, czyli zewnętrzny, resource, czyli zasób oraz using, czyli używanie. Outsourcing polega więc na tym, by wydzielić ze struktury organizacyjnej firmy niektóre...

Likwidacja środka trwałego

Środki trwałe są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych. Ich czas użytkowania wynosi więcej niż 1 rok, mają postać rzeczową, są zdatne do użytku i używa się ich na potrzeby przedsiębiorstwa. Są one używane w...

Wymiana barterowa

Barter posiada jedną podstawową zasadę – transakcja polega na wymianie towaru (usługi) na towar (usługę). Dozwolona jest wymiana mieszana czyli towar za usługę albo usługa za towar. Ważne jest, aby podczas tej wymiany wyszedł...