Biznes plany

Opracowanie biznes planu jest niezbędne przy planowaniu własnej działalności gospodarczej.

Prezentujemy gotowe biznes plany dla wielu branż, które mogą służyć za wzór, dzięki którym opracujesz własny, dopasowany do swoich potrzeb.

Biznes plan: Bar

Dla osób planujących otworzyć bar, publikujemy przykładowy biznes plan tego przedsięwzięcia. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia...

Biznes plan: Gospodarstwo agroturystyczne

Biznesplan gospodarstwa agroturystycznego - wzór. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z przygotowaniem budynków pod świadczenie usług agroturystycznych. 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia I....

Biznes plan: Firma sprzątająca

Biznes plan firmy sprzątającej. Dzięki niemu opracujesz własny plan, dopasowany do swoich potrzeb. I. Opis działalności Planowaną działalnością jest firma sprzątająca, oferująca szeroki zakres usług polegających na sprzątaniu. Potencjalnymi klientami dla firmy sprzątającej są przede wszystkim...

Biznes plan: Zakład krawiecki

Biznesplan zakładu krawieckiego. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia I. Opis działalności. Planowana działalność to zakład krawiecki, który...

Biznesplan: Pizzeria

Biznes plan dla osób planujących otworzenie pizzerii. Dowiesz się z niego co należy brać pod uwagę planując wejść w ten biznes. I. Opis działalności. 1. Lokalizacja. 2. Dopasowanie do potrzeb klientów. II. Niezbędne prace do wykonania. III. Koszty przedsięwzięcia. 1....

Biznesplan: Hotel

Szkic biznes planu dla hotelu. Dzięki niemu dowiesz się co brać pod uwagę planując otworzyć hotel. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe...

Biznes plan: Salon masażu

Gotowy biznesplan salonu masażu. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia I. Opis działalności. Planowaną działalnością jest otwarcie salonu...

Biznesplan: Firma transportowa

Gotowy biznesplan firmy oferującej usługi transportowe. Szkic który pomoże w opracowaniu własnego planu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2....

Biznesplan: Fitness Club

Gotowy biznes plan klubu fitness. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanego przedsięwzięcia 2) Lokalizacja i jej zalety 3) Niezbędne do wykonania prace remontowe 4) Kosztorys niezbędnych prac 5) Koszty niezbędnego wyposażenia 6) Szanse powodzenia działalności 1) Opis planowanego przedsięwzięcia Działalnością, którą zamierzam otworzyć...

Biznes plan: Biuro Rachunkowe

Przykładowy biznes plan dla biura rachunkowo-księgowego. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanej działalności gospodarczej 2) Lokalizacja działalności 3) Posiadane doświadczenie i wkład własny 4) Zestawienie niezbędnych wydatków 5) Szanse powodzenia działalności 1) Opis planowanej działalności Działalnością, jaką chcę otworzyć jest biuro rachunkowe. Obecnie...