Wiadomości

Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

Wypis z KRS

Wypis z KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego wymagany jest przy procedurach sądowych. KRS stanowi ogólnokrajową bazę danych, zawiera rejestr na temat przedsiębiorców, fundacji czy organizacji społecznych. Rejestr ten jest jawny, w związku z tym...

Czym jest KRS

Krajowy Rejestr Sądowy- KRS, jest ogólnopolskim spisem podmiotów jakimi są spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz dłużnicy. Prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości i niektóre sądy rejonowe. Jest jawny pod względem formalnym, to znaczy, że każdy zainteresowany ma prawo...

Umowa przyrzeczona

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest konsekwencją zawarcia umowy przedwstępnej. Taki dokument ma charakter gwarancyjny, ponieważ stanowi deklarację podjęcia zobowiązania, którego nie można zrealizować w danym czasie. W treści tego typu umowy musi znaleźć się dokładne...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Po wejściu naszego kraju do UE coraz więcej Polaków decyduje się na dokonywanie różnych zakupów w krajach Unii. Tego typu transakcje mogą budzić różne kontrowersje i wątpliwości dotyczące podatków. Zazwyczaj są również regulowane przez...

Kto może zostać syndykiem

Zostanie syndykiem wymaga posiadania sporej wiedzy oraz doświadczenia, ponieważ zajmuje się przeprowadzaniem postępowania upadłościowego. Aby wykonywać taką pracę należy posiadać odpowiednią licencję oraz spełnić wszystkie wymagania określone w ustawie i zdać egzamin, który jest...

Przetargi i ich rodzaje

Jedną z form prowadzących do zawarcia umowy i popartych najpierw złożeniem, a następnie rozpatrzeniem i wybraniem najkorzystniejszej oferty, są przetargi. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do przetargu jest po pierwsze spełnienie wszystkich podanych i opisanych w ofercie...

Drugi próg podatkowy

Obecnie wszystkich obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi osiemnaście procent, natomiast drugi próg jest na poziomie trzydziestu dwóch procent. Obejmuje on osoby, które mają roczny dochód przekraczający kwotę 81528 złotych. Ta skala obowiązująca...

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa dotyczy rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jest to jedna z ulg budowlanych, jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Prawo do skorzystania z tej ulgi mają wyłącznie ci którzy spłacają kredyt zaciągnięty...

Odpowiedzialność subsydiarna

W polskim systemie prawnym odpowiedzialność solidarna występuje w wielu dziedzinach, w tym m. in. w prawie podatkowym, karnym czy cywilnym. Ogólnie rzecz ujmując, polega ona na tym, że po stronie zobowiązanej jest więcej niż...

Third Party Logistics – wszystko, co warto wiedzieć

W procesy logistyczne firmy angażują obecnie zewnętrznych operatorów. To dla nich najbardziej opłacalne rozwiązanie, które pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia działu logistycznego, a przy tym jednocześnie na poprawienie obsługi klienta i zwiększenie zysków. Jednym...