Wiadomości

Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Każdy kto odprowadza składkę zdrowotną, objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Dotyczy to także jego członków rodziny. Jednakże aby członkowie rodziny mogli zostać objęci tym ubezpieczeniem, niezbędne jest zgłoszenie ich do tego ubezpieczenia. Dokonuje się tego...

Podatek od wygranych

Podatek od wygranych płaci się od wszystkich dochodów uzyskanych w zakładach wzajemnych, grach losowych, programach premiowych itd. Kwestie związane z podatkiem od wygranych regulowane są w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o...

Zwrot podatku akcyzowego

Wielu jeszcze niezorientowanych, na pewno zainteresuje przepis, który mówi, że można uzyskać zwrot podatku akcyzowego. Jeżeli spełniamy odpowiednie warunki prawne, droga do odzyskania części naszych pieniędzy stoi otworem. Czym jest podatek akcyzowy? Należy do prerogatyw...

Rozdzielność majątkowa małżonków

Po zawarciu związku małżeńskiego prawo reguluje bardzo wiele kwestii, w tym także sprawy związane z majątkiem małżonków. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego ich majątek staje się wspólny, mają prawo rozporządzać nim tak samo. Jednak...

Egzekucja komornicza z zasiłku dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne bardzo często zapożyczają się, aby móc godnie żyć. Jeśli kredyt nie jest spłacany w terminie, bank lub instytucja pozabankowa, która pożyczyła pieniądze, może zdecydować się na wszczęcie egzekucji komorniczej. Osoba bezrobotna ma...

Taksa notarialna

Taksą notarialną określamy maksymalną wartość kwoty pieniężnej, jaką może pobrać notariusz za udokumentowanie określonej czynności prawnej. Przykładowo za takie czynności, można uznać umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości, umowę o dział spadku, zrzeczenie się...

Zrzeczenie się spadku

Jeśli osoba, po której będziemy w przyszłości dziedziczyć jeszcze żyje, nie można przeprowadzać żadnych ustaleń, dotyczących dysponowaniem jego majątkiem bądź pieniędzmi. W takiej sytuacji można jedynie zrzec się przyszłego dziedziczenia. Wiele osób decyduje się...

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to pojęcie, które wywodzi się z prawa spadkowego. Jest to rodzaj testamentu, który został stworzony u notariusza. Ważne jest to, aby w treści pisma było jasno określone, że chodzi o zapis...

Podatek od sprzedaży działki i nieruchomości

Podatki, to zmora każdego, kto jest zobligowany do ich płacenia. Każda forma odprowadzania pieniędzy do fiskusa ma bowiem swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, odbijając się w tafli codziennych wydatków i wpływów do budżetu firmy...

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Osoby, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych, nie zwracają długów lub nie płacą alimentów, wcześniej czy później mogą się spodziewać, że na ich pensję wejdzie komornik. Prawo pracy dokładnie reguluje kwestie, w jaki sposób...