Wiadomości

Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to pojęcie, które wywodzi się z prawa spadkowego. Jest to rodzaj testamentu, który został stworzony u notariusza. Ważne jest to, aby w treści pisma było jasno określone, że chodzi o zapis...

Podatek od sprzedaży działki i nieruchomości

Podatki, to zmora każdego, kto jest zobligowany do ich płacenia. Każda forma odprowadzania pieniędzy do fiskusa ma bowiem swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, odbijając się w tafli codziennych wydatków i wpływów do budżetu firmy...

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Osoby, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych, nie zwracają długów lub nie płacą alimentów, wcześniej czy później mogą się spodziewać, że na ich pensję wejdzie komornik. Prawo pracy dokładnie reguluje kwestie, w jaki sposób...

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarza ZUS, ma możliwość odwołania się od jego decyzji. Należy w tym celu złożyć wniosek odwoławczy do Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie powinno buc ujęte w...

Podatek od zakupu mieszkania

Zakup mieszkania to na pewno dla wielu osób bardzo istotne wydarzenie. Jednak decydując się na taki krok, należy wcześniej wziąć pod uwagę fakt, że dokonując takiej czynności trzeba będzie zapłacić podatek od nabycia mieszkania....

Odprawa a zajęcie komornicze

Osoby, które mają niespłacone zobowiązania, długi, nieuregulowane alimenty mogą spodziewać się, że na umowę o pracę i inne świadczenia, jakie otrzymują wejdzie komornik. Nie ma znaczenia, jaki charakter mają dokładnie ich długi - postępowanie...

Zajęcie komornicze renty

Zajęcie przez komornika renty to obok egzekucji wynagrodzenia częsty sposób dochodzenia przez wierzyciela swoich należności. W przypadku dokonywania egzekucji z renty obowiązują odrębne przepisy, które są ujęte w „Ustawie o emeryturach i rentach z...

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najbardziej rozpowszechnioną formą wyegzekwowania pieniędzy od dłużnika. Oczywiście wykonanie takiej egzekucji jest poprzedzone wyrokiem sądu, w którego imieniu konto osoby zadłużonej zajmuje komornik. Prawnicy oraz osoby specjalizujące się w...

Opłata za środowisko

Opłata za korzystanie ze środowiska jest formą podatku, którą muszą płacić przedsiębiorcy, zajmujący się określoną działalnością gospodarczą, taka jak np. chów zwierząt, ogrodnictwo, rybactwo, leśnictwo, uprawy rolne itp. Osoby, które wykonują różnorodne zawody medyczne...

Majątek osobisty a majątek wspólny

Ustawowy ustrój majątkowy jest terminem, który niewiele mówi statystycznemu Polakowi. Jest to jednak bardzo istotny dokument, w którym zawarte są bardzo ważne pojęcia dotyczące majątku małżonków. Wszystko to reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Każdy, kto...