Zatrudnienie

Informacje dla pracodawców, pracowników i stażystów.

Co to jest system kafeteryjny? Jak wybrać program motywacyjny dla pracowników?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie rynek należy do pracownika. Konkurencja nie śpi i może kusić członków Twojego zespołu nie tylko bardziej atrakcyjnym wynagrodzeniem, ale również dodatkowymi benefitami. Jeśli...

Czym na co dzień zajmuje się logistyk?

Każdy wytworzony przedmiot, niezależnie od branży, musi być gdzieś przetransportowany, dostarczony na czas lub zostanie zmagazynowany na pewien okres. Nad tym, aby wszystko przebiegło bezbłędnie, czuwa osoba, którą nazywamy logistykiem. Kim są ci bohaterowie...

Jak rozwiązać problem spóźnień do pracy?

Spóźnianie się pracowników do pracy to z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa wysoce niepożądana sytuacja. Nie tylko utrudnia to utrzymanie dyscypliny w innych aspektach, ale też zwykle bezpośrednio przyczynia się do ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat....

Nowe trendy w branży HR

Branża HR dynamicznie się zmienia, dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Na światowych rynkach pojawiają się nowe tendencje, które docierają także do Polski, choć z pewnym opóźnieniem. Bardzo istotnym trendem jest cyfryzacja branży HR,...

Kodeks Pracy art. 167 – urlop wypoczynkowy

Artykuł 167 Kodeksu Pracy porusza tematykę urlopów wypoczynkowych. Na jego mocy pracownik, który przebywa na urlopie może zostać z niego odwołany. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy pod jego nieobecność w zakładzie pracy dochodzi...

PFRON – dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Kto może je otrzymać?

Zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce nadal jest niewielkie – pracuje zaledwie około 28% osób w wieku produkcyjnym z orzeczoną niepełnosprawnością, podczas gdy średnia europejska to około 60%. Jednak przedsiębiorcy myślący o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej nie...

Co w firmie piszczy. O ocenie pracownika

Dane zbierane podczas oceny pracowników pomagają kadrze odpowiednio zarządzać firmą, ale coraz częściej takie informacje są potrzebne samym podwładnym. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem sezonu ewaluacyjnego w przedsiębiorstwach? Ostatni kwartał roku to czas, w którym...

Psychologia pozytywna w badaniu zadowolenia pracowników

W procesie budowania zdrowej organizacji bardzo ważnym narzędziem jest psychologia pozytywna. Postaramy się przybliżyć problematykę dobrostanu pracowników i odpowiedzieć na pytania: Co sprawa, że pracownik czuje się usatysfakcjonowany? Dzięki czemu jest zadowolony z pracy...

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy posiada wiele uprawnień takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Uprawnienia dotyczące otrzymywania od pracodawcy wynagrodzenia za czas niezdolności...

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy to zagwarantowane w Konstytucji i Kodeksie Pracy uprawnienie pracownika, polegające na zwolnieniu go z obowiązku pracy w celu regeneracji sił. Powinien być wykorzystywany w naturze. Pracownik może wykorzystać go w częściach ale...