Pomysł na biznes – jak go znaleźć i co brać pod uwagę planując założyć firmę?

Dobry pomysł na własny biznes to podstawowy element przyszłego sukcesu prowadzonej działalności gospodarczej. Czasami zdarza się, że ktoś wpada na genialny pomysł na zasadzie nagłego olśnienia, jednak w większości przypadków konieczna jest kompleksowa analiza, która stawia przyszłego przedsiębiorcę przed koniecznością odpowiedzenia sobie na kilka następujących pytań:

– Co warto produkować / jaką usługę świadczyć?
– Dla kogo wytwarzać produkt / usługę?
– Kto będzie docelowym odbiorcą firmy?
– W jaki sposób zidentyfikować głównego odbiorcę i jaką obrać drogę dotarcia do niego?

Dalszy etap analizy wymaga dokonania rozeznania konkurencyjnego otoczenia firmy oraz makrootoczenia. W pierwszym przypadku musimy zastanowić się w jaki sposób będziemy walczyć z konkurencją o klientów i jak będziemy opłacalnie dobierać rynkowych dostawców.

Warto wziąć pod uwagę zarówno konkurencję już istniejącą na rynku, jak i tę potencjalną – mogącą się w najbliższej przyszłości wyłonić. Jeżeli chodzi zaś o otoczenie makroekonomiczne, to dobierając pomysł na biznes warto wziąć pod uwagę czynniki ekonomiczne (inflacja, poziom bezrobocia, oprocentowanie kredytowe), otoczenie technologiczne (na przykład rozwój Internetu, urządzeń elektronicznych), przepisy prawne i podatkowe, otoczenie polityczne, społeczne (styl życia, trendy w modzie, różnice w dochodach), czynniki demograficzne (na przykład starzenie się społeczeństwa).

Bardzo przydatną metodą analizy strategicznej przyszłej firmy jest tak zwany SWOT. Analiza ta uwzględnia zarówno otoczenie organizacji, jak i mocne i słabe strony samej firmy. Wymaga również określenia szans oraz zagrożeń dla powstającego właśnie biznesu.

Do mocnych stron przyszłej firmy można zaliczyć chociażby posiadane środki finansowe czy majątkowe (posiadane budynki gospodarcze, inne środki trwałe). Bardzo mocną stroną przedsiębiorstwa bywają także bardzo często posiadane już umiejętności osób pragnących założyć firmę – tego typu kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla przyszłej działalności.

Bardzo ważną kwestią, która w analizie SWOT jest zaliczana do mocnych/słabych stron jest również umiejscowienie firmy. Chodzi tutaj zarówno o siedzibę firmy, jak i rejon, który obejmuje obszar jej działalności. Łatwo sobie wyobrazić, że niektóre spośród usług czy produktów będą się znacznie lepiej sprzedawały w jednym miejscu niż w drugim. Trudno byłoby na przykład efektywnie sprzedawać produkty w sklepie ze zdrową żywnością, zakładając taki punkt sprzedaży w miejscowości, której mieszkańcy osiągają niskie dochody albo masowo uprawiają we własnym zakresie ogródki działkowe.

Często zakłada się, że pomysł na własny biznes musi być wyjątkowo kreatywny i innowacyjny. Nierzadko okazuje się jednak, że sukces tak naprawdę tkwi w prostocie! Warto to zauważyć chociażby obserwując sukcesy osób prowadzących nad morzem budki z lodami. Pomysł ten nie należy do innowacyjny, a przecież biznes taki mimo sporej konkurencji niemal zawsze się sprawdza. Oczywiście sukces prostego biznesu będzie bardziej spektakularny, jeżeli popiszemy się odrobiną kreatywności i odpowiednią analizą rynku.

Trzeba przy tym zapamiętać, że najważniejszą kwestią przy formułowaniu pomysłu na biznes jest dokładna analiza popytu i podaży! Analiza SWOT pozwala w stosunkowo prosty i bardzo skuteczny sposób przyjrzeć się wszelkim uwarunkowaniom, które mogą wywierać znaczący wpływ na powodzenie naszego przedsięwzięcia. Dobrze zaplanowana inwestycja to bowiem warunek sine qua non sukcesu przyszłej firmy. Zasada ta sprawdza się bez względu na to, czy podejmowana przez przyszłego przedsiębiorcę działalność dotyczyć będzie handlu czy też świadczenia usług.

 

Uwaga : publikujemy gotowe pomysły na biznes, z których możesz bezpłatnie skorzystać.
http://www.terazbiznes.pl/newsy/pomysly-na-biznes